Tag Archive for: gobierno

El Govern espanyol autoritza una nova mesura per evitar l’atropellament de linxs a les carreteres

El Govern espanyol ha autoritzat la instal·lació de la senyalització amb detecció remota amb l’objectiu d’evitar més atropellaments de linxs a la província de Badajoz.

Decisió important a favor del benestar i la supervivència del linx a Espanya. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat el contracte d’obres d’“Instal·lació de senyalització amb detecció remota per evitar atropellaments de linxs a la carretera N-432”, a la província de Badajoz i per un import de 244.904 euros.

El tram on es desenvoluparan les obres se situa entre el municipi extremeny d’Usagre i el límit provincial de Còrdova, encara que es preveu la possibilitat d’instal·lar-lo a altres emplaçaments de la Xarxa de Carreteres de l’Estat d’Extremadura.

El linx, un animal en risc d’extinció a Espanya, ha patit diversos atropellaments mortals a Extremadura en els darrers temps. Sense anar més lluny, dos exemplars joves van morir atropellats a les carreteres extremenyes en poc més de 24 hores durant el mes de juliol del 2021. Per tant, la nova mesura impulsada pel Mitma suposa un pas endavant en favor del benestar i la supervivència d’aquest mamífer inclòs al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades a la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

El projecte preveu la instal·lació de senyalització lluminosa, tant vertical informativa i de perill, com obligació de reducció de velocitat per la presència propera de linxs. Aquesta senyalització només s’activarà en registrar l’aproximació dels linxs a partir del senyal que emeten els collarets de radiofreqüència dels exemplars reintroduïts. La instal·lació inclou tota la instrumentació necessària per al funcionament autònom amb energia solar i el registre i tractament de dades i imatges en temps real via 4G.

Els llocs escollits per a aquest projecte s’han seleccionat a partir de l’anàlisi de moviments registrats per aquests collarets en els darrers anys i seran objecte d’actualització prèvia en funció dels comportaments i moviments dels animals.

Aquesta actuació s’inclou en el marc del Protocol de Col·laboració subscrit el juny de 2015 amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per al desenvolupament d’actuacions de reducció del risc d’atropellament d’espècies animals incloses al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades a la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

El Govern aprova un conveni per protegir el mol·lusc més amenaçat d’Espanya

En l’actualitat la nàiade auriculada (cloïssa de riu) es troba present només en la conca del riu Ebre, on les seves poblacions han disminuït dràsticament des de principis de segle XX.

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat un conveni per a la protecció de la nàiade auriculada. Aquest acord, subscrit entre el Ministeri, l’Organisme Autònom Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la Comunitat Foral de Navarra i la Comunitat Autònoma d’Aragó, busca protegir aquest mol·lusc, el més amenaçat d’Espanya.

La nàiade auriculada, també coneguda com a margaritona, és un dels mol·luscs d’aigua dolça més escassos al nostre país. En l’actualitat es troba present únicament a la conca del riu Ebre i en quatre de les seves comunitats autònomes-Navarra, la Rioja, Aragó i Catalunya. Per aquesta raó, es troba inclosa en la categoria “en perill d’extinció” dins del Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i declarada “en situació crítica” per l’Ordre TEC / 1078/2018, de 28 setembre, per la qual es declara d’interès general les obres i projectes encaminats a la seva recuperació.

El conveni aprovat articula la col·laboració entre els diferents organismes implicats en actuacions per a la conservació de la nàiade. La mesura més destacable de l’acord és la creació d’un centre de cria i recuperació de la Margaritifera, una vegada que les tècniques de reproducció ex situ s’han anat perfeccionant gràcies a investigacions desenvolupades al llarg de l’última dècada.

Actuacions en favor de l’espècie

Per a això, el MITECO realitzarà les actuacions necessàries per a la construcció de centre i procedirà a la contractació o encàrrec a mitjà propi dels treballs de redacció de projecte i edificació del complex. Per la seva banda, la Confederació Hidrogràfic de l’Ebre es compromet a aportar els terrenys i infraestructures necessàries per a dur endavant l’obra.

Espanya treballa des de 2007 en la protecció de la nàiade auriculada a través de l’Estratègia per a la seva conservació. Aquest document recull les línies bàsiques d’actuació i mesures per a la conservació de l’espècie, i serveix com a exponent de les actuacions que les diferents administracions públiques estan duent a terme de forma ininterrompuda a favor de l’espècie i, d’altra banda, com a referent per elaborar o revisar els Plans de Recuperació de les comunitats autònomes. El seu objectiu és promoure les accions necessàries per disminuir significativament la seva elevada probabilitat d’extinció, així com aturar i invertir l’actual procés de regressió de l’espècie controlant les seves amenaces.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210713ndpconvenioproteccionnayadeauriculada_tcm30-529262.pdf

Espanya podria deixar de tenir races potencialment perilloses

El Govern espanyol planteja una nova normativa que posaria fi a la llista de races de gos potencialment perilloses per a dur a terme en el seu lloc un mecanisme de validació de comportament de cada animal, evitant així prejudicis injustos i discriminacions.

Durant la I Jornada Política ‘Hacia una Ley de Bienestar Animal’ organitzada per la Reial Societat Canina d’Espanya, el Govern va anunciar que espera presentar durant el proper mes de maig un avantprojecte de llei per modificar la Llei 50/99 sobre animals potencialment perillosos. Segons ha informat Sergio García Torres, director general de Drets dels Animals, la intenció és “plantejar un mecanisme de valoració individual dels animals de companyia sense tenir en compte la raça amb la qual han nascut”.

Animalados ha parlat amb l’advocada i educadora canina Aina Paredes Serrano, que considera que aquesta modificació de la normativa dels gossos potencialment perillosos (GPP) farà que la llei “sigui més justa i menys discriminatòria, alhora que posarà fi a l’estigmatització de molts animals simplement pel fet de ser d’una raça o una altra. Els problemes de conducta en els gossos en cap cas estan determinats per la raça, sinó per la mala educació rebuda pels seus responsables o per les circumstàncies que hagi viscut el mateix animal”.

Justament, Paredes va col·laborar en 2019 amb la campanya #NoSomosPeligrosos de la Fundació FAADA, en la qual ja es demanava una modificació de la Llei de Gossos Potencialment Perillosos en ser una llei ‘injusta i ineficaç’. “Proposàvem la fi de les races de PPP perquè es valorés la conducta de l’animal de manera individual. Plantejàvem unes proves conjuntes en què examinàvem als responsables i als seus gossos. Si aconseguim que es pugui avaluar tant el maneig que tenen els responsables, com el comportament individual de l’animal estarem davant d’una llei més justa”, afirma l’especialista en modificació de conducta canina.

Es valorarà la conducta de l’animal de manera individual

Aina Parets recorda que molta gent s’oblida que la paraula potencialment fa referència a ‘en potència, no de fet’, de manera que amb aquesta definició qualsevol gos pot ser perillós en el moment en què té dents. “Un gos potencialment perillós pot ser qualsevol gos que pugui mossegar o causar algun tipus de lesió, ara bé, un gos perillós dependrà del comportament particular de cada animal i del comportament que tingui el seu guia o responsable”, aclareix.

A més, l’avantprojecte de llei que presentarà el Govern al maig preveu que els gossos que necessitin algun maneig particular s’han d’educar amb tècniques de millora de comportament perquè deixin de ser perillosos. “Per a les situacions en què un gos necessita un maneig especial, una reinserció o una reeducació, hi ha persones molt vàlides i preparades que porten molts anys treballant en modificació de conducta animal de forma amable”, detalla l’advocada.

Sobre qui seran els nous Gossos Potencialment Perillosos amb la modificació de la llei, Aina Parets explica que “Des de FAADA proposàvem que els GPP havien de designar-se a partir de proves conductuals, com ja fan en altres països a través d’exàmens de sociabilitat per estadis o nivells en què els gossos poden demostrar el seu maneig i capacitat d’interacció social. Amb aquest mètode ens basaríem sempre en el comportament individual de cada animal per poder establir, en el cas que fos necessari, que un gos pot arribar a ser potencialment perillós”.

Per tant, la modificació de la Llei 50/99 serà una llei més justa i eficaç que al seu torn reduirà el nombre de cans que formaran part de la llista de gossos potencialment perillosos a Espanya. “Disminuiran els GPP d’algunes races, però també és veritat que altres gossos que actualment no són valorats com GPP podran formar part d’aquesta llista. La part positiva d’aquest canvi de normativa és que tot responsable haurà de preocupar-se més per saber amb quin tipus d’animal conviu i haurà de treballar més en favor de la seva conducta. Per tant, a la llarga el nombre de GPP serà molt inferior a l’actual, perquè la gent serà més conscient a l’hora de viure amb un gos i es preocuparà més per la seva educació”.

“La caça serà inviable en el moment en què plogui”

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) votarà a favor d’una mesura que sancionaria als caçadors que portin cartutxos de plom al costat d’un toll. La Reial Federació Espanyola de Caça ha mostrat el seu malestar per aquesta modificació del Reglament REACH que pretén acabar amb les nefastes conseqüències del plom sobre el medi ambient.

“Tota superfície coberta temporalment d’aigua és un aiguamoll, independentment de la seva mida”. Aquesta va ser la contundent resposta de la Comissió Europea a la pregunta impulsada pel Parlament Europeu davant la imminent aprovació de la modificació del Reglament REACH sobre l’ús de plom en aiguamolls.

Amb el nou Reglament REACH, els caçadors podrien ser sancionats si porten un cartutx de plom i es troben a menys de 100 metres d’un toll. La Reial Federació Espanyola de Caça ha mostrat el seu malestar davant aquesta decisió: “Els caçadors estem a favor de la limitació del plom en aiguamolls, però el Govern no pot votar a favor d’un reglament que consideraria qualsevol toll d’aigua un aiguamoll. Si plou no podem caçar? Esperem que entrin en consideració”.

El Govern d’Espanya té fins al 15 de juliol de 2020 per expressar la seva posició davant el canvi de Reglament REACH. La intenció del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) és votar a favor d’una modificació de la normativa que podria acabar amb la intoxicació per plom, responsable cada any de la mort de milers d’aus aquàtiques. El col·lectiu de caça espanyol cataloga aquesta modificació “d’inviable, il·legal i que serà de difícil aplicació al nostre país a l’estar dotada d’una gran inseguretat jurídica”.

Ignacio Valle, president de la RFEC, ha demanat l’ajuda dels caçadors espanyols per dir-li al Govern d’Espanya que voti en contra del canvi de Reglament REACH sobre l’ús de plom en aiguamolls: “En el moment en què plogui, la caça seria inviable a Espanya. Us demanem que ens ajudeu a dir-li al MITECO, al Govern d’Espanya, que no pot votar a favor d’aquesta proposta perquè la caça a Espanya seria inviable si plou”.

La RFEC ha emès també un comunicat en què diu que “aquesta modificació del reglament vulnera drets fonamentals com la presumpció d’innocència. Els caçadors haurien de demostrar la seva innocència si posseeixen un cartutx de plom, fins i tot fora dels aiguamolls quan tornen a casa després de la caça. Les propostes de la CE són tècnicament deficients i legalment defectuoses”.

El plom en aiguamolls: un impacte mediambiental devastador

El Congrés de la Unió per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN) va aprovar l’any 2016 una moció presentada per SEO/BirdLife per a l’eliminació gradual de la munició del plom en la caça. A Estats Units i a diversos països d’Europa aquest tipus de munició està prohibida des de fa alguns anys, ja que el seu alt contingut tòxic suposa un impacte mediambiental devastador.

El plom en aiguamolls és un element altament contaminant que segons un informe de l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, prop de 14.000 tones de plom podrien causar la mort d’entre 1 i 2 milions d’aus. La ingesta d’aquest tipus de material pot generar una intoxicació degenerativa que ocasiona la mort lenta i dolorosa dels animals. En éssers humans, la unió de plom i aiguamolls pot arribar a generar problemes neurològics per consum de carn contaminada.