Tag Archive for: protectoras

L’abandonament de gossos i gats va augmentar al 2017 a Espanya trencant així amb la tendència positiva dels darrers anys

La Fundació Affinity ha presentat l’estudi “El nunca lo haría” de 2017 sobre l’abandonament, la pèrdua i l’adopció d’animals de companyia a Espanya

Per primera vegada des de l’any 2008 s’ha trencat la tendència al descens del número d’animals abandonats al territori espanyol. L’any passat es van recollir un total de 138.307 gossos i gats en refugis o protectores. Concretament 104.834 gossos i 33.473 gats.

Aquests números provoquen que l’abandonament o pèrdua de gossos i gats segueixi sent el principal problema en el benestar dels animals de companyia a Espanya. Aquesta realitat té com a conseqüència que les protectores estiguin cada vegada més desbordades pel que fa a la quantitat d’animals que els arriben. L’any 2017 van entrar als refugis un total de 138.307 animals, una quantitat lleugerament superior a l’establerta en 2016.

Les xifres que facilita l’estudi d’Affinity provenen d’una estimació feta a partir de les dades obtingudes de 339 societats protectores, ajuntaments i consells comarcals de tota Espanya.

Isabel Buil, directora de la Fundació Affinity, que des de fa més de 20 anys realitza un estudi anual sobre l’abandonament i adopció d’animals a Espanya ha dit això sobre els números de 2017: “Veníem d’uns anys en què la tendència d’abandonaments anava a la baixa però en els tres últims anys aquesta tendència a la baixa s’ha trencat, i això és una dada alarmant “.

El futur dels animals que arriben a les protectores és molt divers

És important saber què passa amb els animals que aterren a refugis o protectores. Mitjançant les dades publicades per Affinity podem conèixer que el 43,5% dels gossos i gats són adoptats posteriorment. Un 17,6% són retornats als seus propietaris. Un 16,1% es mantenen a les protectores. Un 7,5% moren lamentablement. El percentatge restant minoritari correspon a animals cedits a altres entitats, a cases d’acollida, reubicats en colònies o eutanasiats.

Cal destacar que un bon percentatge dels animals que arriben a les protectores no han estat fruit d’un abandonament (17,6%), sinó d’una pèrdua. Tal i com afirmen des d’ Affinity, la identificació mitjançant microxip es confirma com una de les principals estratègies per combatre l’abandonament i permetre la recuperació d’animals perduts.

L’adopció, estratègia clau per reduir el número d’animals abandonats

Un 44,7% dels gossos recollits a les protectores o refugis són adoptats posteriorment. D’aquest percentatge, el 66,7% de les adopcions correspon a famílies espanyoles, mentre que el 33,3% restant són adopcions que es produeixen des de l’estranger.

En el cas dels gats, un 40,5% dels que arriben a les protectores són adoptats. D’ells, el 77,7% són adopcions de famílies espanyoles. El 22,3% correspon a adopcions des de fora d’Espanya. Per tant, en el cas dels animals felins el percentatge d’adopcions de famílies nacionals és superior.

L’abandonament de gossos no és més comú durant els mesos d’estiu

Les dades publicades sobre l’any 2017 trenquen amb la teoria que diu que s’abandonen més gossos al llarg de l’estiu, i especialment, abans del període de vacances. En el cas dels gossos han estat maig i juliol amb un 9,2% els mesos amb major percentatge d’abandonament. Percentatge que no dista molt dels mesos amb menys abandonaments que són febrer i desembre amb un 7,7%. Per tant, l’abandonament de gossos es manté molt regular al llarg dels dotze mesos que conformen un any natural.

No hi ha un perfil concret de gossos i gats abandonats a Espanya

Les dades facilitades per l’estudi “Él no lo haría” indiquen que el 19,2% dels gats i gossos abandonats durant l’any passat a Espanya són d’animals de raça. La resta correspon a gossos i gats mestissos.

Gairebé la meitat dels gossos abandonats al territori espanyol són de grandària mitjana, concretament el 48,9%. El 25,3% correspon a gossos de raça gran i el 25,8% a gossos de mida petita.

L’edat dels gats i gossos abandonats també és un criteri a tenir en compte. En aquest sentit predominen els animals en edat adulta amb un 56,4%. Un 30,3% són gossos i gats cadells. I la minoria, un 13,3% són animals en edat sènior.

Les ventrades no desitjades, principal motiu d’abandonament de gats i gossos

Una de les qüestions més importants que tracta l’estudi d’Affinity és la causa per la qual els gossos i gats d’Espanya han estat abandonats al llarg de l’any 2017.

El 65,3% del total de gossos i gats que arriben a les protectores van ser recollits per la mateixa entitat o portats per la policia a causa d’un cas de maltractament animal. Un 25,6% van ser trobats i portats per particulars. Mentre que el 9,1% restant són portats per les mateixes persones que els abandonen.

La principal causa d’abandonament amb un 15,5% són les ventrades no desitjades. En segon lloc amb un 12,2% hi ha els gossos abandonats a causa del final de la temporada de caça. I en tercer lloc a causa de qüestions econòmiques, amb un 11,7%. El comportament de l’animal, la pèrdua d’interès o el canvi de domicili són altres de les causes principals d’abandonament.

Una societat sensibilitzada amb l’abandonament dels animals a Espanya

Com hem explicat anteriorment, el 43,5% dels animals abandonats que arriben als refugis són adoptats posteriorment. Un percentatge bastant alt que aspira a seguir incrementant-se en els propers anys. Però, quins són els motius que porten a la persones a adoptar animals de companyia a Espanya?

Segons informa l’estudi d’Affinity, un 40,9% de les adopcions corresponen a la sensibilització de la societat amb el problema de l’abandonament dels animals. Un 21,4% són persones que volen col·laborar amb les protectores. Un altre motiu destacat, amb un 14,7%, són adopcions causades per la recomanació de familiars o amics. Altres motius més secundaris són qüestions econòmiques o temes relacionats amb les condicions de l’animal.

Tot i que el percentatge d’adopcions a Espanya és bastant alt, des d’Affinity i Animalados aprofitem la publicació d’aquest estudi per recomanar l’adopció com a primera opció a l’hora d’incorporar un animal de companyia a la familia.

Les 5 dades sobre gossos més sorprenents

Arriba el dia del gos i amb ell et portem 5 dades interessants sobre el millor amic de les persones

1. Una de cada quatre famílies té un gos a casa. Tot i no haver-hi dades oficials ni un registre que agrupi tots els cans que viuen a les llars espanyoles, diferents estudis apunten a què un quart de la població en té un com a mínim. Segons animalear.com, a Espanya el 28,1% de les famílies té un gos, mentre que l’últim informe d’equipaments de llars rebaixa la xifra fins al 24.1%. En tot cas, el gos és l’animal de companyia més escollit pels propietaris.

2. Els noms més utilitzats en gossos. Els 5 noms més utilitzats per a gosses són Greta, Lola, Nuka, Duna i Lluna; mentre que per a gossos són Bruno, Enzo, Eros, Neo i Porthos. És el que es desprèn d’un estudi elaborat per Snau,  una plataforma online especialitzada en serveis per a cans. A Catalunya, el nom més posat en termes generals és Laika, amb més de 7.000 cans.

3. Els cans, els millors aliats per millorar la vida dels humans. Els gossos participen de manera efectiva en programes i teràpies sanitàries. L’Hospital vall d’Hebron va iniciar un projecte amb gossos per ajudar a pal·liar els efectes de la síndrome alcohòlica fetal. Els resultats finals encara no són públics, però de moment apunten a uns resultats prometedors. Un altre estudi, anomenat “Dog-assisted therapy to treat emotional management in teenagers”, va estudiar la relació entre tenir gos i el control emocional en adolescents. Els resultats van ser reveladors: els adolescents amb problemes emocionals van millorar després d’iniciar una teràpia amb gossos. Altres estudis han relacionat també la presència de cans amb un major suport emocional en humans.

4. Les dades d’abandonament de gossos segueixen pels núvols. L’any 2015 les protectores d’animals van rescatar més de 104.000 gossos. D’aquests, el 20% tenien xip, de manera que es van poder localitzar els propietaris, però les protectores es van veure obligades a fer-se càrrec de la resta.

5. La Biologia canina. Els gossos viuen una mitjana d’entre 10 i 13 anys, depenent de la raça. El gos que més ha viscut al llarg de la història és un gos australià anomenat Maggie, que va arribar als 30 anys. Per tal que els gossos visquin molt de temps, els experts recomanen una dieta adaptada al gos, exercici, descans i molt d’amor.