Arxiu d'etiquetes per: Aragó

Investigadors aragonesos desenvolupen el primer test ràpid per al diagnòstic de covid en animals de companyia

Un equip d’investigadors d’Aragó ha desenvolupat el primer test ràpid multiespècie per al diagnòstic serològic de la infecció per SARS-CoV-2 en animals de companyia. El format creat pot ser utilitzat in situ, sense la necessitat de disposar d’un laboratori.

Els animals de companyia que conviuen amb persones infectades per Covid-19 estan exposats a virus i el risc d’infecció per SARS-CoV-2 no pot descartar-se. Des del punt de vista epidemiològic, el paper que poden exercir els animals domèstics en aquesta infecció és encara desconegut. Davant la manca d’informació és necessari el desenvolupament de proves de diagnòstic específiques per a ser utilitzades en l’àmbit veterinari, sent aquest un dels objectius prioritaris exposats per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE).

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el desenvolupament d’una prova ràpida multiespècie d’immunocromatografia de flux lateral, basat en la detecció d’anticossos anti-SARS-CoV-2, per a la seva utilització en el diagnòstic d’animals de companyia.

Per al desenvolupament del test, s’han assajat diferents disposicions per seleccionar el millor format amb el qual finalment es va preparar el prototip. Per a la seva validació, s’han fet servir els sèrums humans i d’animals prèviament analitzats utilitzant un test d’ELISA en placa multiespècie, desenvolupat pels investigadors participants del projecte, que ha estat objecte d’una sol·licitud de patent per la Universitat de Saragossa que es va presentar el passat mes de març a l’Oficina Europea de Patents.

Aquest desenvolupament constitueix el primer test ràpid multiespècie destinat a la diagnosi serològica de la infecció per SARS-CoV-2 en animals. El format desenvolupat, per la seva facilitat d’ús, pot ser utilitzat en el punt d’atenció sense necessitat de disposar d’un laboratori, i per la seva rapidesa permet la presa de decisions immediata. Per això, representa una eina analítica que pot ser usada en la vigilància serològica dels animals tant en l’àmbit de la recerca com en l’àmbit de la clínica veterinària. La utilització d’aquests tests permetria avaluar el paper potencial dels animals de companyia en l’epidemiologia de la SARS-CoV-2.

Un treball fruit de la col·laboració interdisciplinària

El desenvolupament d’aquesta prova ha estat fruit de la col·laboració interdisciplinar de diferents grups amb una àmplia experiència en el desenvolupament de tècniques immunoquímiques (UNIZAR-IA2), en l’expressió i purificació de glicoproteïnes (UNIZAR-BIFI) o en immunologia humana (Institut d’Investigació Sanitària Aragó, IIS Aragó). Per dur a terme aquest projecte s’ha comptat també amb la col·laboració de l’empresa de biotecnologia aragonesa Zeulab, que ha posat a disposició del projecte l’equipament de laboratori de R+D i ha participat en la preparació i validació del prototip del test desenvolupat.

La catedràtica de la Universitat de Saragossa M. Dolores Pérez Cabrejas és la investigadora principal d’aquest projecte dins del Programa Covid-19 Santander-Unizar “Projectes d’Innovació Tecnològica per a l’any 2020 de la Universitat de Saragossa”, del Vicerectorat de Transferència i Innovació tecnològica, finançat pel Banc Santander.

Sanitat ordena el sacrifici de 92.700 visons a Aragó per un brot de coronavirus

Aragó sacrificarà a 92.700 exemplars de visó d’una explotació de Terol al detectar transmissió comunitària de coronavirus entre els animals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern d’Aragó ha ordenat el sacrifici de 92.700 visons criats per l’empresa Secapiel en una explotació ubicada al municipi de la Puebla de Valverde, a Terol. La decisió l’ha comunicat Joaquín Olona, ​​Conseller d’Agricultura del Govern d’Aragó, en una roda de premsa celebrada durant el matí del dijous 16 de juliol.

La decisió arriba després que les autoritats sanitàries detectessin transmissió comunitària de virus entre els visons. A més del contagi dels animals, set empleats de l’explotació també van donar positiu el passat mes de maig, per la qual cosa el Govern d’Aragó no descarta una possible transmissió de virus entre humans i animals o viceversa.

El conseller Joaquim Olona ha assegurat que: “Abans de prendre una decisió tan dràstica com el sacrifici dels animals, que suposa un greu perjudici econòmic, el Departament ha realitzat quatre tests als visons en els quals es mostra un augment clar dels contagis. En l’últim test realitzat durant el 7 de juliol, el resultat confirma 78 positius de 90, és a dir, el 86,67% de la mostra aleatòria. Per tant, es confirma una transmissió comunitària”.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient ha aclarit que: “Els visons no han presentat un comportament anòmal en aquest temps, ni s’ha produït un increment en la mortalitat natural d’aquest animal. Tampoc s’han observat signes aparents de cap patologia, però tenim la certesa que el virus està present i s’està produint una transmissió. Per aquest motiu, hem decidit eliminar qualsevol risc”.

La Direcció General de Qualitat i Sanitat Alimentària ja va procedir a la immobilització cautelar de la granja el passat 22 de maig, quan els set treballadors de l’explotació de Terol van donar positiu per la Covid-19. Tal com ha explicat Joaquim Olona: “Des de llavors s’ha estat realitzant un seguiment als animals i no s’ha permès l’entrada ni sortida no només dels animals, sinó també dels seus productes o de qualsevol altre tipus de material de l’explotació”.

El conseller d’Agricultura del Govern d’Aragó també ha detallat que: “Es va comprovar des del primer moment que l’empresa complia amb tots els requeriments en matèria de sanitat animal i se li va comunicar, a més de la immobilització cautelar, les mesures relacionades amb la seguretat a seguir, condicions que ens consta que s’ha anat complint”.

El mateix Govern d’Aragó, amb l’ajuda de l’empresa pública Sarga, s’encarregarà del sacrifici dels 92.700 visons. D’altra banda, el conseller Joaquim Olona ha reconegut que s’ha d’indemnitzar a l’empresa propietària de l’explotació a causa del sacrifici obligatori dels animals.