Arxiu d'etiquetes per: pinso anticonceptiu

Pinso anticonceptiu a Rubí: una solució ètica per controlar la superpoblació de coloms

Rubí controlarà la sobrepoblació de coloms amb l’ús de pinso anticonceptiu: un mètode de control ètic i respectuós capaç de reduir la població sense causar cap mal a l’animal.

Un control ètic i respectuós de la superpoblació de coloms és possible. L’Ajuntament de Rubí està fent un control de la superpoblació d’aquestes aus utilitzant pinso anticonceptiu. A través d’aquest sistema, els coloms s’alimenten amb naturalitat i sense perill, ja que el fàrmac que recobreix el blat de moro no és tòxic ni per a les persones ni per als animals i els efectes són reversibles.

Amb el pinso anticonceptiu, l’objectiu d’aquesta ciutat del Vallès Occidental és estudiar l’efectivitat d’aquest fàrmac i el seu efecte a la població dels coloms del municipi, duent a terme una estimació del manteniment i/o la reducció del nombre d’exemplars totals a mig o llarg termini.

L’Ajuntament de Rubí ha col·locat quatre dispensadors de pinso anticonceptiu, tres dels quals s’han ubicat a zones de terrat. Durant les quatre primeres setmanes es fidelitzarà als coloms únicament amb blat de moro. Posteriorment, es dispensarà el blat de moro recobert amb una pel·lícula de nicarbazina, un fàrmac que impedeix la formació de la closca en el moment de la posada, de manera que les femelles de colom no podran pondre ous.

Aquest tractament consisteix a administrar 8 grams diaris de nicarbazina per au. Segons informa el consistori, els efectes d’aquest fàrmac són reversibles, és a dir, quan els coloms deixen d’ingerir el pinso anticonceptiu recuperen progressivament la seva fertilitat.

La nicarbazina no és tòxica ni per a les persones ni per als animals

La nicarbazina no és tòxica ni per a les persones ni per als animals. Per tant, no perjudica la salut de les persones. L’Ajuntament de Rubí assegura que s’han dut a terme clíniques realitzades a coloms tractats amb nicarbazina i no han mostrat cap efecte advers ni tampoc cap modificació anatòmica funcional sobre els seus teixits.

A més, l’ús d’aquest fàrmac tampoc no posa en risc el medi ambient, ja que la quantitat de nicarbazina que excreta una població de coloms tractada és almenys 100 vegades inferior al límit indicat a la normativa europea vigent en matèria de risc ambiental.

La superpoblació de coloms pot causar problemes en actuar com a transmissors de diferents malalties. Altres problemes són l’acumulació de la femta, d’elevat efecte corrosiu, que pot provocar danys a les estructures d’edificacions, espais d’ús públic i mobiliari urbà, alhora que embruten voreres i façanes. Així mateix, els nius poden ocupar i obstruir forats de ventilació.

Alimentar els coloms en espais públics o privats és una acció que pot ser sancionada

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Rubí ha recordat que no es pot alimentar els coloms en espais d’ús públic ni privat. Aquesta conducta pot ser sancionada en compliment de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de Rubí. L’article 75.11 d’aquesta normativa considera una infracció lleu “alimentar en habitatges, locals i altres espais delimitats d’ús privatiu, així com en espais d’ús públic en general i de concurrència pública, els animals peridomèstics o assilvestrats sense l’autorització municipal corresponents”.