Arxiu d'etiquetes per: àrees d’esbarjo per a gossos

A quins espais de Barcelona puc portar el gos deslligat?

Segons l’Ajuntament de Barcelona, actualment hi ha un total de 225 zones de la ciutat on els gossos poden anar deslligats que poden ser àrees per a gossos, àrees d’esbarjo per a gossos i espais per a gossos deslligats (ZUC).

Des del 18 de desembre de 2023 Barcelona pot multar les persones que portin el gos deslligat fora de les 225 àrees autoritzades. A la resta d’espais de la ciutat aquests animals han d’anar sempre lligats en compliment de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (OPTVA). A més, recordem que els gossos potencialment perillosos han d’anar sempre lligats i amb morrió.

L’Ajuntament de Barcelona ha informat que la ciutat disposa a hores d’ara de 225 espais on els gossos poden anar deslligats amb pràcticament 900.000 metres quadrats disponibles, a més de l’espai de la Platja de Llevant  en temporada de bany.

Concretament, els gossos de Barcelona podran anar sense lligar als següents espais: als 109 espais per a gossos deslligats en franges horàries (ZUC), les 69 àrees de gossos i les 49 àrees d’esbarjo per a gossos. Fora d’aquests espais autoritzats, els responsables dels gossos s’exposen a una multa de 100 euros i de 300 euros en cas que sigui un gos potencialment perillós.

Espais per a gossos deslligats en franges horàries

Barcelona disposa, sempre segons l’Ajuntament, d’un total de 109 espais on els gossos poden anar deslligats en determinades franges horàries, amb una superfície total de 921.953 m2. Es tracta d’espais oberts de la ciutat com carrers, places, rambles, parc i altres espais de la via pública en franges horàries de matí i tarda on els gossos poden anar sense lligar. Fora de l’horari estipulat, aquests animals hauran d’anar lligats per evitar possibles multes.

Aquests espais, coneguts també com a zones d’usos compartits (ZUC), estan sempre senyalitzats degudament per poder evitar confusions. Com a mínim, cadascun dels 73 barris de la ciutat de Barcelona té una àrea per a gossos deslligats en determinades franges horàries. L’objectiu és que el 95% del veïnat tingui un espai d’aquestes característiques a menys de deu minuts caminant de casa.

L’Ajuntament de Barcelona recorda que l’ús d’aquests espais no és exclusiu per a gossos i que els responsables dels animals n’han de supervisar el comportament. A més, cal tenir en compte que els gossos, deslligats o lligats, no poden accedir a les àrees de joc infantil si n’hi ha.

Aquí pots consultar tots els espais per a gossos deslligats i les seves respectives franges horàries:

Espais i horaris gossos deslligats

Àrees per a gossos i àrees d’esbarjo per a gossos

Actualment Barcelona disposa de 116 àrees de gossos: 46 àrees d’esbarjo per a gossos (AEG), que són espais amb més de 400 m2, i 70 àrees per a gossos (AG), que disposen de menys de 400 m2. En conjunt, segons informa el consistori, Barcelona disposa de 45.900 m2 d’àrees per a gossos distribuïdes per tots els barris de la ciutat.

Aquestes àrees es diferencien de les ZUC perquè són zones que estan delimitades per a gossos i el seu interior està equipat amb papereres de material no oxidable on es poden dipositar els excrements, així com amb abeuradors per a gossos.

Les àrees per a gossos i les àrees d’esbarjo per a gossos disposen de rètols que informen de la normativa a seguir en aquests espais. En aquests rètols també hi figuren les dates de la desinfecció de cadascun d’aquests espais. A més, segons l’Ajuntament de Barcelona aquestes àrees es netegen diàriament i, per evitar males olors i pols, els espais es reguen cada dia. D’altra banda, cada mes es desinfecten, en horari nocturn, amb un producte completament innocu que té propietats bactericides, fungicides i viricides.

En els darrers anys, Barcelona ha creat diverses àrees d’esbarjo de gossos que superen els 700 m2, equipats amb elements de joc, bancs per a les persones i fonts per als gossos. Actualment, n’hi ha un total de 14 àrees a la ciutat amb aquestes característiques.

A través d’aquest enllaç de l’Ajuntament de Barcelona pots trobar la localització de tots els espais habilitats per anar amb el gos deslligat:

https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/espais-gossos-deslligats-en-franges-horaries