Arxiu d'etiquetes per: assegurança per a gossos

Gairebé el 30% dels propietaris reconeixen no tenir assegurat encara el seu gos

Segons un estudi, gairebé un 30% dels gossos espanyols no estan assegurats malgrat que la nova llei de benestar animal preveu la seva obligatorietat.

A Espanya actualment hi ha més de 9 milions de gossos, fet que suposa que ja hi ha més gossos que nens menors de 14 anys. En aquest context va sorgir la nova Llei de Benestar Animal, que es va convertir en la primera norma estatal que regula les condicions, la tinença i la cura dels animals.

Una de les normes de la Llei que ha generat més controvèrsia entre la societat és l’obligació als propietaris de gossos a assegurar el seu animal independentment de la seva raça. Tot i que aquesta mesura no entrarà en vigor fins que es desenvolupi el reglament de la norma, actualment, gairebé el 30% dels propietaris reconeixen no tenir assegurat encara el seu gos.

A més, més de la meitat dels propietaris de gossos enquestats (52%) està a favor de l’assegurança canina per la protecció que ofereix la cobertura de responsabilitat civil davant de possibles contratemps ocasionats pel gos. Aquest percentatge puja al 60% si es tenen en compte també les persones enquestades que no tenen gos.

Segons l’estudi, 7 de cada 10 propietaris tenen actualment assegurats el seu animal de companyia. D’aquests, el 63% mitjançant assegurança de la Llar i un 37% mitjançant una pòlissa específica per a gossos. Entre els gossos assegurats, la cobertura que valoren més és la Responsabilitat Civil (75%), seguit dels danys al gos (47%) i l’assistència veterinària (34%).

Aquestes són algunes de les conclusions principals de l’estudi “De mascotas a perrhijos: los españoles ante la nueva Ley de Bienestar Animal”, elaborat per la División del Hogar de Línea Directa Seguro segons una enquesta realitzada a més de 1.700 persones. L’informe analitza l’opinió dels ciutadans sobre alguns punts de la nova Llei de Benestar Animal.

El 47% dels propietaris deixen sols els seus gossos una mitjana de menys de 4 hores al dia

Una de les mesures de la Llei amb millor acceptació ciutadana és la prohibició de deixar el gos sol a casa durant més de 24 hores seguides. Sobre això, i encara que el 28% dels enquestats afirma haver deixat sol el gos un dia sencer per motius com la feina, malaltia, per lleure o vacances, el més habitual (47%) és que els amos deixin sols els seus gossos una mitjana de menys de 4 hores al dia. Un altre 40% sol deixar l’animal a casa sense vigilància entre 4 i 7 hores, coincidint amb la jornada laboral.

Una pràctica comuna com deixar el gos lligat a la porta del supermercat mentre es fa la compra ara passa a estar prohibit amb la Llei de Benestar Animal, i fer-ho pot comportar una multa de fins a 10.000 euros. En aquest sentit, el 40% dels propietaris reconeix que ha deixat sol el seu gos a la porta d’un comerç per fer un encàrrec.

També s’han rebut de manera positiva per part de la població espanyola la prohibició de la compravenda d’animals en establiments atès que prop del 60% dels espanyols està a favor de prohibir venda de gossos a les botigues o que la cessió d’aquests a l’adopció entre particulars quedi registrada en un contracte (64%). Finalment, entre les sancions més recolzades hi ha la multa per no tenir el gos amb microxip (63%) o la sanció per deixar sol l’animal de companyia més de 24 hores (60%).

És obligatori contractar l’assegurança per a gossos?