Arxiu d'etiquetes per: Besòs

Primeres imatges d’una família de llúdrigues al Besòs des de la segona meitat del segle XX

El Zoo de Barcelona i el Consorci Besòs Tordera han captat les primeres imatges d’una família de llúdrigues a la conca del Besòs des de la segona meitat del segle XX.

Aquestes imatges suposen un pas molt important dintre del projecte d’estudi de la llúdriga a la conca del Besòs per part del Zoo de Barcelona, conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i la seva fundació, Fundació Rivus. Es tracta de la primera evidència visual de la reproducció de l’espècie a la conca després de la seva extinció durant la segona meitat del segle XX, un fet inimaginable fa només uns anys.

L’existència d’aquestes imatges permet un cert grau d’optimisme respecte a l’evolució futura de la llúdriga, reflectint els grans esforços de depuració de les aigües i la disponibilitat d’alguns trams amb una estructura de l’hàbitat adequada per a l’espècie. No obstant això, cal seguir treballant en la millora d’aquesta estructura, que avui en dia encara es troba visiblement castigada en la majoria dels trams de la conca. És necessari deixar més espai a l’ecosistema fluvial i evitar recaure en actuacions de neteja de vegetació de la llera generalitzades.

Les imatges captades provenen de diverses càmeres de fototrampeig col·locades en determinats trams fluvials de la conca del Besòs que havien estat identificats prèviament com a punts calents per a l’espècie, tant pel que fa a la freqüència d’ús de l’espai com pel que fa a la idoneïtat de l’hàbitat.

L’estudi de la llúdriga a la conca del Besòs es va iniciar l’any 2014, quan es varen detectar els primers rastres al riu Tenes, tot i que abans ja havia deixat veure’s a la conca de la Tordera. La col·laboració entre la Fundació Zoo de Barcelona, el Consorci Besòs Tordera i la Fundació Rivus ha permès ampliar-ne el seguiment dut a terme per l’investigador Arnau Tolrà, i la col·laboració desinteressada del Dr. Jordi Ruiz Olmo. Treballs emparats sota el projecte Observatori Rivus, en el que també participa la UAB i patrocinen en part les empreses Grífols i Freudemberg.

L’objectiu del projecte és analitzar en detall la situació actual de l’espècie en aquestes dues conques hidrogràfiques, dues zones sotmeses a una gran pressió humana, incorporant diverses línies d’investigació, com ara el seguiment de les seves poblacions, la caracterització i avaluació de l’hàbitat, la connectivitat entre conques i l’anàlisi de la seva ecologia tròfica. Els resultats de l’estudi són claus per assegurar i consolidar la conservació i recuperació de la llúdriga en ambients fortament humanitzats.