Arxiu d'etiquetes per: medicamentos

Els veterinaris de Galícia podran fer servir medicaments d’ús humà per tractar animals de companyia

Els animals de companyia podran ser tractats amb medicaments qualificats d’ús humà en el cas de no poder fer-ho amb medicaments d’ús veterinari. Aquest decret entra en vigor al cap de vint dies oficial de la seva publicació al Diari Oficial.

El Diari Oficial de la Xunta de Galícia ha publicat avui el Decret que estableix els procediments i controls per al subministrament de medicaments d’ús humà exclusivament hospitalari per a professionals de la veterinària.

Amb aquesta norma, la Conselleria de Sanitat tracta de donar resposta a la demanda formulada pel sector veterinari, així com de garantir aquelles persones que tinguin animals de companyia o d’un altre tipus, que siguin tractats amb medicaments d’ús humà i exclusivament hospitalari, en els casos en què hi hagi un buit terapèutic i no puguin ser tractats amb medicaments dús veterinari.

L’ús d’aquests medicaments d’ús humà queda estrictament reservat a l’acte clínic veterinari, per tant, la seva administració sempre s’ha de fer dins d’una clínica o hospital veterinari. A més a més, en tots els casos el medicament s’ha d’administrar a l’animal per personal titulat.

Entre altres qüestions, el Decret preveu els deures i les obligacions que han de complir els professionals implicats en els procediments regulats, així com les responsabilitats en què puguin incórrer en cas d’incompliment. A més, seran sempre les oficines de farmàcia les úniques que puguin subministrar aquests medicaments als veterinaris.

L’administració dels medicaments haurà d’estar correctament registrat

Després de l’administració dels medicaments, la persona veterinària responsable haurà de registrar les dades de l’animal al qual van ser administrats (espècie i identificació), la identificació de la recepta (nombre de recepta, nom i número de col·legiat veterinari que la va expedir) i les dades de la persona propietària de l’animal (nom, cognoms i adreça), així com la quantitat de medicament emprat.

Tal com informa el Diari Oficial, queden exclosos d’aquest procediment, i per tant no seran accessibles per a l’ús veterinari aquells antimicrobians reservats per al tractament de determinades infeccions en éssers humans (p.ex. antibiòtics que, per problemes de resistències, estiguin catalogats per l’Agència Europea del Medicament com a ús restringit).

També es farà un seguiment i control sobre els medicaments dispensats per a ús en veterinària i que estan autoritzats per a l’estimulació de l’eritropoies per tractar-se de medicaments de control en la lluita contra el dopatge. En aquest cas, els professionals veterinaris estan obligats a presentar una declaració anual del nombre d’envasos subministrats.