Tag Archive for: UAB

El Zoo de Barcelona impulsa el primer banc biològic d’Espanya per la conservació de la biodiversitat

La Fundació Barcelona Zoo crea el BioBanc per la conservació, el banc de teixits i de cèl·lules d’animals referent del sud d’Europa.

Més de 30.000 espècies d’animals estan actualment en perill d’extinció, segons determina la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), una xifra que creix ant rere any. Davant aquesta situació, la Fundació Barcelona Zoo ha impulsat el projecte BioBanc per la conservació, un projecte integral per preservar biomaterial i cèl·lules viables, i per facilitar l’estudi d’animals d’una manera menys invasiva, prioritzant una recerca que contribueixi a la conservació de les espècies ara i en un futur.

El BioBanc s’ha desenvolupat per abordar la necessitat de proporcionar un recurs sostenible de mostres per a la investigació genètica i genòmica d’espècies animals. La necessària recerca, es veu limitada, tant amb animals en captivitat com en l’entorn natural pel problema de disposar de permisos. Per tant, hi ha una necessitat clara de posar a disposició dels investigadors de manera responsable mostres moleculars i genòmiques que s’han recollit sense afectar al benestar dels animals.

Amb aquest projecte, la Fundació Barcelona Zoo vol homogeneïtzar de manera eficient les mostres de teixits i cèl·lules d’espècies animals, que s’han anat recollint fins ara, especialment aquelles que estan en perill d’extinció, no només del Zoo de Barcelona sinó d’altres fonts. Això facilitarà un ús responsable i sostenible de les mostres per una àmplia gamma d’aplicacions que milloraran la investigació fonamental i la conservació d’espècies en perill d’extinció, gràcies al coneixement dels problemes als ecosistemes o el seguiment de les poblacions.

Els objectius de BioBanc són:

-La conservació de tota mena de teixits animals, prioritzant els neuronals i els implicats en la reproducció.

-La creació de línies viables cel·lulars i la creació de línies de cèl·lules mare.

-L’ús de tecnologia de reproducció in vitro.

-La histologia, estudi de l’estructura microscòpica de material biològic i citometria per l’estudi de les cèl·lules de la sang.

-La completa caracterització molecular de les espècies és amenaçades.

El projecte està organitzat al voltant de dues seus, de manera no exclusiva: un Banc de teixits i gàmetes viables a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y un Banc de línies cel·lulars, anomenat CryoZoo, a l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE). La iniciativa neix amb una clara vocació internacional i l’ambició d’esdevenir un centre de referència europea, especialment en el context del sud del continent.

Es tracta d’un projecte totalment alineat amb els objectius del Nou Model del Zoo de Barcelona, aprovat el 2019, amb l’educació, la recerca i la conservació com a eixos estratègics. D’aquesta manera, es dona un impuls al treball a favor de la preservació de la biodiversitat, sobretot e les espècies amenaçades, i situa la recerca en una posició prioritària de la seva activitat. A partir de les directrius del Nou Model de Zoo, s’ha fet una reformulació del treball amb teixits i cèl·lules, ampliant i potenciant la infraestructura del banc biològic per adaptar-se als nous reptes en l’àmbit de la recerca.

El BioBanc permet a la comunitat científica d’interès tenir accés a material de qualitat, contribuint en la millora del coneixement que l’ésser humà té sobre les espècies animals i en el desenvolupament de tècniques, instruments o noves tecnologies que permetin enriquir la consciència i la recerca en el domini de la ciència animal, sobretot donant resposta a la pèrdua de biodiversitat.

La vacuna per controlar la fertilitat de senglars en zones urbanes i periurbanes és eficaç

El projecte pilot de la Universitat Autònoma per esterilitzar els senglars mitjançant la vacuna Gonacon va ser eficaç en totes les femelles i sobretot entre els animals joves. Les administracions ja no tenen excuses per aturar la captura i sacrifici d’aquests mamífers i poden implementar el mètode legal, efectiu i ètic de la vacuna anticonceptiva per controlar la seva superpoblació.

Els investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han donat a conèixer els resultats del projecte pilot per controlar la fertilitat de senglars en zones urbanes i periurbanes mitjançant un tractament d’immunocontracepció, un mètode que genera una infertilitat transitòria sobre els animals. El projecte, que ha estat finançat per la Diputació de Barcelona, s’ha dut a terme des de finals del 2017 a Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Sant Cugat.

El projecte ha avaluat els efectes de la vacuna Gonacon en senglars i la transitorietat d’aquests efectes. El mecanisme d’acció de la vacuna és la creació d’anticossos enfront l’hormona alliberadora de gonadotropines (GnRH), hormones que afavoreixen la funció reproductora en els mamífers.

Segons ha informat la Diputació de Barcelona, la durada del projecte ha estat de tres anys. Un total de 219 animals capturats han format part de l’estudi. Dels 192 vacunats s’han pogut realitzar 154 recaptures al llarg del projecte, que han permès fer el seguiment de 56 animals vacunats (34 femelles i 22 mascles), més 18 animals de control i 30 individus exclusivament per a estudis sanitaris. El percentatge d’animals recapturats ha estat del 29,2%.

Mitjançant l’aparença dels genitals externs i la glàndula mamària, la determinació de les hormones relacionades amb la reproducció, l’observació dels teixits de les gònades quan ha estat possible i els títols d’anticossos s’ha pogut determinar l’efectivitat de l’aplicació de la vacuna.

Prova pilot per controlar la fertilitat de senglars al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac Foto: Diputació de Barcelona

Durant la presentació dels resultats de la prova pilot el diputat de Mobilitat, Espai Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarin, ha assenyalat que “ara s’hauran d’avaluar i analitzar els resultats per veure les possibles conseqüències i aplicacions que en el futur podria tenir aquest mètode en la gestió d’aquesta espècie en el nostre entorn. L’estudi no acaba aquí, sinó que preveiem que duri tres anys més per complementar aspectes que han anat sorgint durant la investigació”.

El professor de la UAB Manel López Béjar ha explicat que la prova pilot ha permès confirmar l’eficàcia de la vacuna Gonacon: “La immunocontracepció va ser definitiva en totes les femelles tractades que van poder ser recapturades. Els animals que ja són adults semblen requerir una revacunació anual o bianual per continuar essent efectiva. Hem constatat que l’efecte inhibidor de la reproducció sembla ser permanent quan es tracta d’un animal jove, entre els 4 i 6 mesos d’edat”.

“La immunocontracepció va ser definitiva en totes les femelles tractades que van poder ser recapturades”.

López Béjar ha afegit que l’eficàcia del projecte: “comportaria menys agressivitat i menys ocupació d’espais i mobilitat per parts dels senglars contracepcionats. De fet, en un sondeig realitzat en el municipis col·laboradors del projecte vam constatar que la intensificació del tractament en nucli urbà i periurbà permet reduir el nombre de conflictes i la sinistralitat”.

El projecte iniciarà el 2022 una segona fase de tres anys de durada, en què es buscarà comprovar l’efectivitat del tractament per inhibir la reproducció de senglars prepúbers quan aquesta s’administra en animals joves d’entre 4 i 6 mesos d’edat, i arribar a determinar si aquesta esterilitat és reversible o persistent. També si aquest efecte comporta canvis de comportament i de creixement en els individus tractats.

Recordem que les administracions que promouen el projecte van decidir impulsar-lo davant la preocupació de l’augment de la presència de senglars a les zones urbanes i periurbanes, àrees amb la categoria de zones de seguretat on no es pot caçar i on els animals troben refugi i aliment per a la seva subsistència. L’objectiu del mateix respon a la necessitat de posar fre al ritme de reproducció del senglar en aquests indrets, per tal de disminuir el nombre d’incidències i millorar la convivència amb l’espècie.