Arxiu d'etiquetes per: animals exòtics

“Els animals de companyia exòtics poden suposar un seriós risc per a la seguretat i salut pública”

La Coalició per al Llistat Positiu ha alertat de les nefastes conseqüències de triar animals exòtics com a animals de companyia.

En els darrers anys hi ha un gran auge en la tendència d’adquirir animals exòtics no domesticats com a animals de companyia. Aquesta situació creixent ha desencadenat una complexa problemàtica amb greus conseqüències per als animals, les persones i el medi ambient.

Tal com informa la Coalició per al Llistat Positiu, formada per les organitzacions de defensa animal AAP Primadomus, ANDA i FAADA, els animals exòtics poden suposar un seriós risc per a la seguretat i salut pública degut en molts casos a la seva naturalesa depredadora, agressiva o verinosa, i per tractar-se moltes vegades de portadors de patògens susceptibles de transmissió i contagi a les persones i altres animals.

“La immensa majoria d’animals exòtics no poden ser animals de companyia”

“La immensa majoria d’animals exòtics no poden ser animals de companyia perquè un entorn domèstic no satisfarà mai les seves necessitats bàsiques”, assenyala Marta Merchán, coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu.

Així mateix, la Coalició adverteix que aquests animals fora dels seus entorns naturals poden suposar una greu amenaça per al medi ambient i els ecosistemes locals, per la possibilitat de convertir-se en espècies invasores. Tot això a més del patiment que pateixen infinitat d’animals exòtics que, per les seves característiques i necessitats, no són aptes per a una vida com a animals de companyia.

Per tots aquests motius, la Coalició per al Llistat Positiu insta la ciutadania a una reflexió profunda a l’hora d’escollir un animal de companyia. L’organització recorda que els animals exòtics requereixen unes cures i condicions d’allotjament molt especialitzats impossibles de replicar en un entorn domèstic ni de satisfer per part de la immensa majoria de propietaris particulars.

Una legislació d’animals de companyia basada en Llistats Positius

Tant a Espanya, com a nivell europeu, fa anys que les autoritats estan fent passos per abordar els problemes desencadenats pel comerç i tinença dels animals exòtics. Si bé la majoria de les mesures adoptades han resultat insuficients per tractar aquestes qüestions de manera aïllada, sense arribar a abordar l’arrel del problema, els darrers anys els esforços s’han redirigit a fi d’aconseguir normatives més eficaces.

Per això, nombrosos països, inclosa Espanya, han adoptat (o estan en procés d’adoptar) una legislació basada en Llistats Positius.  D’acord amb criteris científics, els Llistats Positius estableixen les espècies que es permet mantenir com a animals de companyia, i queden prohibides totes les altres.

La fira d’animals exòtics de Talavera de la Reina, al punt de mira

En aquest context, la Coalició per al Llistat Positiu s’ha dirigit a la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-la Manxa, M. Mercedes Gómez Rodríguez, sol·licitant que es duguin a terme les inspeccions pertinents d’acord amb la legislació vigent de la manera més exhaustiva possible de la fira d’animals exòtics que tindrà lloc properament a Talavera de la Reina.

“En aquestes fires es produeix una contínua manipulació dels animals per part de venedors i públic, així com actes de compravenda immediats i impulsius, sense a penes explicar explicacions sobre les característiques de l’animal adquirit i sense temps per recapacitar sobre una decisió que afectarà enormement tant al comprador com a l’animal adquirit, i per descomptat, sense considerar els problemes de seguretat, benestar animal, sanitat o medi ambient derivats de la introducció d’aquests animals a casa nostra”, indica Merchán.

La Coalició recorda que a les edicions prèvies d’aquesta fira a Madrid han estat moltes les intervencions i incautacions policials d’animals relacionades amb el tràfic il·legal d’espècies, tant dins de la fira com als voltants.

“Els animals exòtics requereixen unes cures i unes condicions impossibles de replicar en un entorn domèstic”

La Coalició per al Llistat Positiu recorda que els animals exòtics no són animals de companyia.

Els animals exòtics no són animals de companyia. Aquest és el missatge que ha volgut llançar la Coalició per al Llistat Positiu a través d’una campanya de conscienciació en què ha instat la ciutadania a una reflexió profunda a l’hora d’escollir un animal de companyia.

Tal com ha detallat aquesta Coalició formada per les organitzacions AAP Primadomus, ANDA i FAADA, els animals exòtics requereixen unes cures i unes condicions d’allotjament molt especialitzades, les quals són impossibles de replicar en un entorn domèstic ni de satisfer per part de la immensa majoria de propietaris particulars.

En els darrers anys hem assistit a un gran auge en la tendència d’adquirir animals exòtics no domesticats com a animals de companyia: serps, iguanes, cobaies… El comerç i la tinença d’aquest tipus d’animals comporta una sèrie de greus problemes i riscos que afecten les persones, al medi ambient i als mateixos animals.

Els animals de companyia exòtics poden suposar un risc per a la seguretat i salut pública degut en molts casos a la seva naturalesa depredadora, agressiva o verinosa, i per tractar-se sovint d’animals portadors de patògens susceptibles de transmissió i contagi a les personals i altres animals.

Els animals exòtics poden suposar un risc per a la seguretat i salut pública

Així mateix, els animals exòtics com a animals de companyia poden suposar una greu amenaça per al medi ambient i els ecosistemes locals, per la possibilitat de convertir-se en espècies invasores. Tot això acompanyat del patiment que pateixen infinitat d’animals exòtics que, per les seves característiques i necessitats, no són aptes per a una vida com a animals de companyia.

Tant a Espanya com a nivell europeu, fa anys que les autoritats estan fent passos per abordar mitjançant diferents normatives els problemes derivats del comerç i la tinença d’animals exòtics. Molts països (inclosa Espanya), han adoptat o estan en procés una legislació basada en Llistat Positius. D’acord a criteris científics, els Llistats Positius estableixen les espècies que es permeten mantenir com a animals de companyia, i queden prohibides totes les altres.

Les fires d’animals exòtics: unes fires irresponsables

Com a part d’aquesta campanya, la Coalició per al Llistat Positiu ha llançat un vídeo de conscienciació amb imatges preses a les darreres edicions de la principal fira d’animals exòtics d’Espanya.

“En aquest tipus de fires que fomenten la tinença d’animals exòtics com a animals de companyia es produeix una contínua manipulació per part de venedors i públic, així com actes de compravenda precipitats, immediats i impulsius”, ha assenyalat Marta Merchán, coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu.

“La compravenda es produeix sense temps per recapacitar sobre una decisió que afectarà enormement tant el comprador com l’animal adquirit, i per descomptat, sense considerar els problemes de seguretat, benestar animal, sanitat o medi ambient derivats de la introducció d’aquests animals a casa nostra”, afegeix Merchán.

Un missatge de la Coalició per a la Junta d’Andalusia

A més, la Coalició per al Llistat Positiu s’ha dirigit al conseller de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia, Ramón Fernández-Pacheco, sol·licitant que es duguin a terme les inspeccions pertinents d’acord amb la legislació vigent de la manera més exhaustiva possible durant la fira d’animals exòtics que tindrà lloc properament a Granada.

La Coalició recorda que, en les edicions anteriors d’aquesta fira que es van celebrar a Madrid, han estat nombroses les intervencions i les incautacions policials d’animals relacionades amb el tràfic il·legal d’espècies, tant dins de la fira com als voltants.

“Ens sorprèn a més que el motiu adduït pels organitzadors per traslladar la fira a Andalusia hagi estat que la “legislació i les autoritats allà ens donen molta més pista”, dit així pels mateixos organitzadors”, continua Marta Merchán.

Per aquests motius, la Coalició per al Llistat Positiu insta la societat a reflexionar i informar-se en profunditat sobre els animals que poden portar una vida plena i amb les seves necessitats satisfetes a una llar. D’altra banda, sol·licita a la Junta d’Andalusia que reconsideri l’autorització d’esdeveniments en què es fomenten pràctiques tan perjudicials per als animals, la ciutadania i el medi ambient com són els mercats vius d’espècies silvestres.

Quins animals exòtics pots tenir com a animals de companyia amb l’entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal?

La nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals suposarà una gran victòria per als animals exòtics.

Aquest divendres entra en vigor la Llei de Benestar Animal, publicada el 28 de març passat al Butlletí Oficial de l’Estat. Es tracta de la primera llei de caràcter nacional promulgada per tal de regular i harmonitzar tot allò relatiu al benestar dels animals, excepte en el cas dels gossos de caça, els quals han quedat exclosos d’aquesta llei. Tot i això, la nova llei sí que incorpora avenços importants en la millora dels drets i la protecció dels animals exòtics.

Amb la nova Llei, la regulació de la tinença d’animals exòtics com a animals de companyia s’establirà mitjançant Llistats Positius que indicaran quins animals són adequats per tenir a casa, quedant prohibides totes les espècies exòtiques no presents en aquesta llista.

“Des del moment en què s’elaborin els Llistats Positius no hi haurà dubtes sobre els animals que puguin ser mantinguts com a animals de companyia a les llars espanyoles, facilitant així el treball de les autoritats i la presa de decisió de les persones a l’hora de valorar amb quin animal de companyia compartir la seva vida”, afirma Marta Merchán, coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu.

Fins ara, els límits d’animals exòtics de companyia eren definits per una sèrie interminable de llistats negatius d’espècies la tinença i el comerç de les quals estaven prohibits. No obstant això, aquest enfocament s’ha revelat com a costós i ineficaç i els problemes han seguit en augment.

Quins animals exòtics formaran part dels Llistats Positius?

Els Llistats Positius es desenvoluparan sobre una avaluació realitzada per un Comitè Científic independent, atenent criteris de benestar animal, invasivitat, seguretat per al medi ambient i per a les persones, analitzant amb cura els riscos de cada espècie. Per tant, la decisió sobre quins animals s’acceptaran com a animals de companyia i quins animals en quedaran fora tindrà una base científica i objectiva.

S’obre ara un termini de 24 mesos per a la creació del Comitè esmentat. Un cop establert, el Comitè Científic disposarà de 12 mesos per a l’elaboració del Llistat Positiu de mamífers, i de 30 mesos per als altres Llistats (aus, rèptils, amfibis, peixos i invertebrats).

L’ús de Llistats Positius com a sistema de regulació de la tinença d’animals exòtics utilitzats com a animals de companyia, no és una cosa nova i és cada vegada més comú a països de la Unió Europea. Bèlgica va ser el primer país de la UE a establir un sistema de regulació basat en Llistats Positius ja el 2001, amb excel·lents resultats, segons el mateix Govern belga. Exemple que han seguit en els darrers anys altres països com Luxemburg, Holanda, Noruega, Malta, Xipre, Croàcia, Lituània, i recentment França i Itàlia.

Els múltiples perills de tenir un animal exòtic a casa

La presència d’animals exòtics a les cases espanyoles és una realitat que ha crescut molt les últimes dècades. No obstant això, la majoria d’aquest tipus d’animals no són adequats per viure en captivitat, ja que no es poden cobrir les seves necessitats ni hi ha manera de replicar en un entorn domèstic l’espai i els estímuls que els proporciona la llibertat dels seus. hàbitats naturals.

La tinença en captivitat dels animals exòtics ha donat lloc a una problemàtica complexa que ha derivat en greus conseqüències mediambientals. D’una banda, aquests animals han estat capturats del medi natural. D’altra banda, són molts els casos en què els animals exòtics s’escapen o són alliberats i poden convertir-se en espècies invasores.

A més, hi ha conseqüències sanitàries amb la captivitat dels animals exòtics, ja que poden ser fonts potencials de transmissió de malalties zoonòtiques, o de seguretat, degut en molts casos a la seva naturalesa depredadora, agressiva o verinosa.

La gran victòria dels Llistats Positius al llarg camí de la protecció animal és per als milers d’animals exòtics que deixaran de ser víctimes del seu ús en espectacles, del desconeixement i les males decisions, i en definitiva de ser sotmesos a penoses vides a constant privació de les necessitats bàsiques.

Quins animals deixaran d’estar permesos a les llars amb la nova Llei de Benestar Animal?

Amb la nova regulació d’animals exòtics, algunes espècies deixaran d’estar permeses a les llars espanyoles.

La Llei de Benestar Animal, aprovada recentment al Congrés dels Diputats, recull un capítol dedicat de manera exclusiva al Llistat Positiu d’animals de companyia. Segons expliquen des de la ‘Coalició per al Llistat Positiu’, una coalició formada per les organitzacions AAP Primadomus, ANDA i FAADA, l’objectiu d’aquesta nova norma és frenar els múltiples problemes que genera l’adquisició d’animals exòtics com a animals de companyia.

Així, la nova llei suposarà l’adopció a Espanya d’un sistema basat en llistats positius. A la pràctica això suposa que un Comitè Científic establirà els llistats d’espècies que podran ser mantingudes com a animals de companyia, segons criteris que tenen en compte el risc invasor de les espècies, el risc que poden suposar per a la seguretat ciutadana i la salut pública, i el benestar dels animals.

“L’adopció dels Llistats Positius és una gran notícia per a la societat i els animals exòtics. Avui dia, a la majoria de les comunitats autònomes, malauradament, és possible que qualsevol pugui tenir a casa pràcticament qualsevol animal. Un tigre, un primat i una infinitat d’animals exòtics que senzillament no són aptes per viure com a animals de companyia. L’adopció de Llistats Positius posarà fi a aquesta mena de situacions”, assegura Marta Merchán, coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu.

Llistats Positius en lloc dels Llistats Negatius

La Unió Europea, el Govern central i els governs autonòmics fa anys que intenten posar fre a la complicada situació generada pel comerç i la tinença d’animals exòtics. Aquests esforços s’han traduït majoritàriament en l’adopció de llistats negatius d’espècies que passen a estar prohibides.

A Espanya, a l’àmbit estatal, existeix el Reial Decret 630/2013, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i que inclou un llistat d’espècies el comerç, cria i tinença de les quals van passar a estar prohibides des de la seva entrada en vigor el 2013. Durant els darrers anys, aquest llistat negatiu s’ha anat ampliant amb noves espècies a mesura que els problemes han anat augmentant.

De la mateixa manera, algunes legislacions autonòmiques de protecció animal com les de la Comunitat de Madrid, Andalusia, Regió de Múrcia, Navarra i el País Basc, inclouen llistats negatius d’espècies que van passar a estar prohibides als seus àmbits territorials per motius de seguretat ciutadana. Tot i això, aquestes regulacions han resultat insuficients per posar fi als problemes que van intentar abordar, problemes que, de fet, han anat en augment.

Davant d’aquesta situació, cada cop més països han optat pels Llistats Positius com a sistema de regulació de la tinença d’animals exòtics utilitzats com a animals de companyia. Bèlgica va ser el primer país de la UE a establir un sistema de regulació basat en Llistats Positius ja l’any 2001, amb excel·lents resultats, segons el mateix Govern belga.

“L’enfocament preventiu dels Llistats Positius el converteix en una eina molt més eficaç que els infinits llistats negatius, sempre un pas darrere del problema que pretenen resoldre”, indica Merchán.

Què passa si tinc un animal que no pertany als futurs Llistats Positius?

Com ja hem comentat, amb el nou sistema de Llistats Positius només seran susceptibles de ser mantinguts com a animals de companyia aquells animals d’espècies que puguin adaptar-se a la vida en captivitat, a més de no suposar riscos per al medi ambient, la integritat i la salut de les persones.

Així mateix, la nova normativa recull una clàusula que permet als propietaris d’animals que quedin fora del Llistat Positiu el manteniment d’aquests fins a la mort, però no la venda o la cria. “A l’entrada en vigor de la nova llei, aquestes persones simplement hauran de posar en coneixement de l’autoritat competent la tinença dels individus esmentats i podran continuar mantenint-los”, assenyala Marta Merchán.

Els espanyols podran continuar tenint hàmsters i cobaies amb la nova Llei de Protecció Animal?

La Coalició per al Llistat Positiu, formada per les associacions de defensa animal AAP Primadomus, ANDA i FADDA, detalla els bulls i veritats sobre els Llistats Positius a la nova Llei de Protecció Animal.

El Projecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals en què treballa el Govern d’Espanya recull avui dia i a l’espera encara de la seva tramitació, possibles modificacions i aprovació final al Congrés dels Diputats, un capítol dedicat al Llistat Positiu d’animals de companyia.

El Llistat Positiu consisteix en una eina que pretén regular la tinença d’animals de companyia a través de l’elaboració d’un llistat que recollirà les espècies susceptibles de ser mantingudes com a animals de companyia, quedant com a prohibides totes les altres.

L’elecció d’un animal exòtic com a animal de companyia s’ha convertit en les últimes dècades en una pràctica cada cop més freqüent entre la ciutadania, fet que ha donat lloc a una problemàtica complexa i de molt diverses ramificacions que ha derivat en greus conseqüències per al benestar animal, la seguretat ciutadana, la salut pública, el medi ambient i la biodiversitat.

Tal com informen les associacions de benestar animal que formen aquesta Coalició, els animals exòtics tenen unes necessitats molt complexes i requereixen unes cures enormement especialitzades, impossibles de satisfer per la immensa majoria de propietaris particulars. Es tracta d’un gran nombre d’animals que no són aptes per a la vida en un entorn domèstic, abocades així a una vida de perpètua privació de les seves necessitats fisiològiques, etològiques i socials més bàsiques.

“Els animals exòtics tenen unes necessitats molt complexes i requereixen unes cures especialitzades”

Des de la Coalició Llistat Positiu recorden que la Unió Europea, el Govern central i els governs autonòmics fa anys que intenten posar fre a aquesta situació, buscant solucions als problemes més urgents que el comerç i tinença d’animals exòtics ha generat. Aquests esforços s’han traduït majoritàriament en l’adopció de llistats negatius d’espècies que passen a estar prohibides.

És el cas del Reial Decret 630/2013, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i que inclou un llistat d’espècies el comerç, cria i tinença del qual van passar a estar prohibides des del moment de la seva entrada en vigor i que en els darrers anys ha estat ampliat amb noves espècies a mesura que els problemes han anat en augment. Es tracta, per tant, d’una mesura en vigor des del 2013.

De la mateixa manera, algunes legislacions autonòmiques de protecció animal com les de la Comunitat de Madrid, Andalusia, Regió de Múrcia, Navarra i el País Basc, inclouen llistats negatius d’espècies que van passar a estar prohibides als seus àmbits territorials per motius de seguretat ciutadana.

Amb l’adopció d’un sistema basat en Llistats Positius, el Projecte de Llei de Protecció Animal persegueix el mateix objectiu de regular la tinença d’animals exòtics mantinguts com a animals de companyia, no és un concepte nou. El que es modifica és l’enfocament, passant del negatiu a un enfocament positiu, de caràcter preventiu, que permeti abordar a través d’una mateixa eina tots els problemes generats per la tinença d’animals no aptes per viure com a animals de companyia, que no són pocs”, indica Marta Merchán, Coordinadora de la Coalició Llistat Positiu.

“El Projecte de Llei de Protecció Animal persegueix l’objectiu de regular la tinença d’animals exòtics mantinguts com a animals de companyia”

Perquè els Llistats Positius siguin eficaços, des de la Coalició Llistat Positiu incideixen en la necessitat que l’elaboració d’aquests es faci d’acord a uns criteris objectius i científics. En aquest sentit, el Projecte de Llei de Protecció Animal preveu en el desenvolupament reglamentari la creació d’un Comitè Científic que serà en última instància responsable de l’elaboració dels Llistats Positius.

Així mateix, la nova normativa haurà de disposar d’una clàusula que permeti als propietaris d’animals que quedin fora del Llistat Positiu el manteniment d’aquests fins a la mort, però no la venda o la cria. A l’entrada en vigor de la nova llei, aquestes persones han de posar en coneixement de l’autoritat competent la tinença dels animals esmentats.

La Coalició Llistat Positiu celebra que el Govern hagi fet el gran pas de regular la problemàtica existent amb els animals exòtics i confia que “autoritats, grups polítics i parts implicades siguin flexibles i receptius a un apropament de postures per tal d’arribar a un consens sobre una mesura tan necessària, que per fi pugui ajudar a reduir i posar fi als múltiples problemes derivats de la tinença d’animals que simplement no són aptes per ser mantinguts com a animals de companyia”.