Tener un perro de raza peligrosa

Tot el que cal saber per tenir un gos de raça considerada perillosa

Per tenir un gos de raça perillosa (o així considerada) cal tenir una assegurança i una llicència especial i cal dur-lo sempre lligat amb morrió. Les sancions poden arribar als 30.000 euros

Avaluar la perillositat d’un gos no és gens fàcil i fins i tot es pot considerar injust. És evident que un Rottweiler pot fer molt més mal que un Pequinès, però també és cert que depenen de l’educació que hagi rebut cada gos pot ser tot el contrari. Sigui com sigui, les administracions van acordar una selecció de races que es consideren més perilloses que la resta i per poder tenir un gos d’aquestes característiques cal complir uns requisits més exigents. A Barcelona, les normes són les següents:

Es consideren animals potencialment perillosos els que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:

 • – Aita Inu
 • – Terrier Staffordshire Americà
 • – Bullmastif
 • – Dòberman
 • – Dog Argenti
 • – Dog de Bordeus
 • – Fila Brasileiro
 • – Mastí Napolità
 • – Pit Bull Terrier
 • – Presa Canari
 • – Rottweiler
 • – Staffordshire Bull Terrier
 • – Tosa Inu o Japonès

També es consideren gossos potencialment perillosos, aquells que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a d’altres animals.

 • – Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • – Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:
 • – Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • – Marcat caràcter i gran valor.
 • – Pèl curt.
 • – Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
 • – Cap voluminós cuboid, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • – Coll ample, massís i curt.
 • – Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • – Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

Aquesta potencial perillositat haurà d’haver estat apreciada mitjançant resolució de l’autoritat municipal competent en base a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.

Requisits legals per a gossos de races considerades perilloses

 • – Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.
 • – Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.
 • – Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.
 • – Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies.Quina documentació cal per obtenir la llicència especial?
 • – Còpia de l’ingrés bancari corresponent a la taxa per a la tramitació administrativa d’atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (Art. 6.3 i epígraf 2 de l’Ordenança Fiscal 3.7 de l’Ajuntament de Barcelona).
 • – Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • – Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • – Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • – Certificat d’antecedents penals.
 • – Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura per danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • – Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • – Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia
 • – Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip

Tramitació de la llicència

Els impresos per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es poden recollir a:

 • – Oficines d’atenció al ciutadà dels Districtes.
 • – Registre general de l’Ajuntament. Plaça Sant Miquel, 4
 • – Es pot sol·licitar informació trucant al 010

Una vegada omplerta i signada aquesta sol·licitud, l’haureu de lliurar conjuntament amb tota la documentació requerida a:

 • – Oficines d’atenció al ciutadà dels Districtes.
 • – Registre general de l’Ajuntament. Plaça Sant Miquel, 4.

Normes especials

A més de complir tots els requisits administratius, els amos dels gossos de races potencialment perilloses han de complir també amb unes normes més estrictes:

 • – Els gossos han d’anar sempre lligats amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l’animal i dur el morrió col·locat.
 • – No els poden portar menors de divuit anys.
 • – No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona.

Les sancions

Les sancions per incomplir aquests requisits s’han endurit en la nova ordenança.

 • – Es considera una infracció molt greu abandonar un animal d’aquestes característiques o no tenir la llicència pertinent. Aquests incompliments es poden pagar amb multes d’entre 1.502,53 i 30.050,60 euros.
 • – Es considera infracció greu que l’animal s’escapi, no dur-lo identificat o no haver-lo registrat, així com no tenir l’assegurança necessària o passejar-lo incomplint el fixa l’ordenança. Aquests incompliments es paguen amb sancions d’entre 150,25 i 1.502,53 euros.
 • – Es considera infracció lleu dur-los amb corretges que tinguin més de dos metres o portar-ne més d’un per persona. També es considera infracció lleu que qui porti el gos encara no hagi complert els 18 anys. Aquests incompliments se sancionen amb multes d’entre 60,10 i 150,25 euros.
0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *