Tag Archive for: Sergio García Torres

Badalona s’adhereix al programa VIOPET, una iniciativa per acollir temporalment als animals de dones víctimes de violència masclista

L’Ajuntament de Badalona ha informat que s’adherirà al programa VIOPET, una iniciativa per acollir, de manera temporal, als animals de dones víctimes de violència masclista.

El principal objectiu d’aquest projecte és intervenir en col·laboració amb Serveis Socials, SIAD, SIE, SARA o altres serveis que gestionin casos de violència masclista on es detectin víctimes que conviuen amb animals i, en cas que la víctima no tingui un lloc segur per al seu animal de companyia, activar el protocol per a buscar acolliment per a aquest. L’allotjament pot ser en una protectora, una residència o una casa d’acolliment.

Amb aquesta iniciativa es busca afavorir que les víctimes de violència masclista puguin denunciar i abandonar les llars on pateixen el maltractament, ja que s’ha detectat que existeixen molts casos de víctimes que es veuen condicionades per la incertesa de no saber què passarà amb el seu animal de companyia un cop marxen del seu domicili o per haver d’abandonar els seus companys peluts per poder denunciar.

El programa VIOPET és una iniciativa que sorgeix en el marc del Pla de Contingència contra la Violència de Gènere davant la crisi de la Covid-19, i està desenvolupat per diferents especialistes: professionals de la medicina, la veterinària, l’educació canina/felina, la criminologia, les FFCCS, el treball social, els serveis especialitzats per a víctimes, la psicologia criminal, etc.

El fet que ajuntaments com el de Badalona s’adhereixin a aquesta iniciativa agilita la detecció de casos, millora els protocols de comunicació entre els agents implicats i permet que el procés de denúncia i resposta a les necessitats de les víctimes sigui molt més ràpid.

Trobada entre l’alcalde de Badalona i el director general de Drets dels Animals

L’adhesió de Badalona al programa VIOPET ha estat anunciada per l’alcalde Rubén Guijarro durant una reunió que va mantenir aquest dilluns a la Casa de la Vila, amb el director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Sergio García Torres. També va participar en aquesta trobada la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal, Rosa Trenado. Després de la trobada, l’alcalde, la regidora i el director general van visitar el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia situat al barri de Pomar de Badalona.

Durant la trobada, l’alcalde de Badalona ha destacat que “el benestar animal és una de les prioritats del Govern municipal i per això per primera vegada en la història de la ciutat hem creat una regidoria que se centra en aquesta qüestió”.

En aquest sentit, Rubén Guijarro ha explicat que “estem treballant per crear la Taula del Benestar Animal, un espai on puguin participar totes les entitats, organitzacions i agents de la ciutat que treballen en aquesta temàtica per aconseguir millorar la qualitat de vida i dotar de drets als animals de companyia de Badalona”.

“Abandonar un animal o no identificar-lo podrà implicar sancions entre els 30.000 i 100.000 euros”

Sacrifici zero, gestió ètica de colònies felines, identificació i formació obligatòria en tinença responsable són algunes de les línies bàsiques de l’avantprojecte de llei dels animals. Són moltes més les mesures que responen a les exigències europees expandint i consolidant algunes estratègies de protecció animal que ja funcionen en algunes comunitats autònomes.

L’avantprojecte de llei de Protecció i Drets dels Animals ha aixecat un gran enrenou entre altres motius pel desconeixement exacte dels seus termes. Els titulars se centren en prohibicions i obligacions que afecten els gossos i els seus amos, però el text és molt més. Al llarg de seixanta-cinc pàgines es desenvolupen accions que pretenen protegir els animals, augmentar la consciència i la responsabilitat dels que decideixen conviure amb gossos, gats o fures i també protegir els interessos de les persones que no han triat tenir animal de companyia, però que cohabiten amb animals d’una manera o altra.

Es prohibeix el sacrifici d’animals sans, s’obliga a la identificació mitjançant microxip i a un seguiment veterinari regular. Mesures que per exemple es porten adoptant a Itàlia des de 2003. Segons la normativa s’exigirà l’esterilització de mascles o femelles en cas de conviure parelles d’animals de diferent sexe, per evitar la cria per distracció o en mans de professionals no registrats. La fi de la venda i exposició en botigues obligarà al tracte directe amb els criadors a qui prefereixi comprar en lloc d’adoptar. No podem oblidar que Espanya lidera el rànquing europeu d’abandonament de gossos i gats amb un càlcul estimat de 300.000 individus a l’any. El tràfic de gossos espanyols a altres països europeus és una font de problemes i obliga el govern espanyol a trobar solucions tal com dicta una resolució d’Estrasburg de febrer de 2020.

A més de pautes formals, el text promet un fons per a la protecció animal que contribuiria a l’objectiu de l’abandonament zero. A la xifra d’aquest fons s’unirà a més el finançament derivat de la recaptació de les multes, ja que seran finalistes. Es preveu un gran estalvi per part dels municipis que porten dècades invertint a assumir el cost derivat de l’abandonament i la cria incontrolada. Per a molts és sorprenent que no es podrà deixar a un gos sol més de 24 hores o un gat més de 72 hores i que s’haurà de superar un test gratuït de capacitació abans d’assumir la titularitat d’un animal.

“Es crearà un Observatori Estatal Contra el Maltractament Animal”

Es prohibeixen també els collarets nocius, un tema del qual a Animalados ens hem ocupat en diverses ocasions, i s’aposta per un tipus d’educació amable amb els animals en contraposició a l’ensinistrament per càstig. Segons dicta la normativa, es crearà un Registre Nacional d’inhabilitacions per a la tinença i les activitats relacionades amb els animals, així com un Observatori Estatal Contra el Maltractament Animal. Aquest farà informes anuals a través d’un informe sobre l’evolució de la violència exercida contra animals de companyia, domèstics, silvestres en captivitat i urbans.

En una disposició derogatòria surten els gossos de la llei 50/99 d’animals potencialment perillosos i s’apunten futures solucions perquè com insisteixen els experts no sigui la raça sinó el grau de socialització el que determini l’obligació o no de complir amb mesures específiques de retenció i control de gossos grans. De cara a protegir la biodiversitat l’avantprojecte preveu l’obligatorietat de “disposar elements que minimitzin els riscos de col·lisió, enganxament o qualsevol altre tipus d’accident”, també l’habilitació o construcció de corredors verds entre vies interurbanes i vies d’escapament d’infraestructures que puguin ser perjudicials.

Per primera vegada en una llei es regulen els santuaris per animals que alberguen de manera permanent a animals sense altre fi que protegir-los i cuidar-los si ho necessiten, fins a la seva mort. En el títol quart es regulen les línies generals del benestar dels animals inclosos en activitats festives. En un altre apartat prohibeixen els circs amb animals salvatges, limita el nombre d’espècies amb les quals es podrà comerciar i conviure i els riscos de la pèrdua i expansió d’espècies perilloses o invasores.

L’”Estratègia de la Biodiversitat 2030″, insta els Estats Membres a desenvolupar les llistes Positius, llistes blanques d’espècies permeses per a la importació, el manteniment, la cria i el comerç com a animals de companyia sobre la base d’una avaluació científica i per tant també està contemplat per la llei. L’avantprojecte perfila un sistema de registres que permetin tenir més informació sobre els animals, els professionals, les entitats, els propietaris d’animals i els nuclis zoològics per ajustar els recursos i dissenyar les estratègies que no treguin de la cua dels països avançats en matèria animal.

“No es regulen pràctiques com la tauromàquia ni les que afecten els animals anomenats de producció”

El dimecres 6 d’octubre la ministra Ione Belarra -amb Irene Montero a primera línia- va presidir l’acte de presentació de l’avantprojecte subratllant que amb aquesta llei es donaria resposta a la necessitat de dictar uns mínims a tot l’Estat en el tracte i la convivència amb els animals des d’una perspectiva social. Literalment: “Establir un marc comú a tot el territori nacional en matèria de protecció i drets dels animals, animals de companyia, domèstics, domesticats o silvestres en captivitat”. No es regulen pràctiques com la tauromàquia ni les que afecten els animals anomenats de producció.

El document, redactat des de la Direcció General de Drets dels Animals de la qual Sergio García Torres n’és el titular, ha portat més d’un any en la seva elaboració. García Torres i el seu equip des de l’inici del seu mandat s’han reunit amb gairebé un miler de representants d’activitats relacionades amb els animals des de caçadors a entitats de protecció animal. També veterinaris, experts en comportament animal i forces de seguretat de l’Estat. Segons experts juristes consensuats és uns dels textos jurídics més desitjats i que han gaudit de més participació.

Emma Infante

Espanya podria deixar de tenir races potencialment perilloses

El Govern espanyol planteja una nova normativa que posaria fi a la llista de races de gos potencialment perilloses per a dur a terme en el seu lloc un mecanisme de validació de comportament de cada animal, evitant així prejudicis injustos i discriminacions.

Durant la I Jornada Política ‘Hacia una Ley de Bienestar Animal’ organitzada per la Reial Societat Canina d’Espanya, el Govern va anunciar que espera presentar durant el proper mes de maig un avantprojecte de llei per modificar la Llei 50/99 sobre animals potencialment perillosos. Segons ha informat Sergio García Torres, director general de Drets dels Animals, la intenció és “plantejar un mecanisme de valoració individual dels animals de companyia sense tenir en compte la raça amb la qual han nascut”.

Animalados ha parlat amb l’advocada i educadora canina Aina Paredes Serrano, que considera que aquesta modificació de la normativa dels gossos potencialment perillosos (GPP) farà que la llei “sigui més justa i menys discriminatòria, alhora que posarà fi a l’estigmatització de molts animals simplement pel fet de ser d’una raça o una altra. Els problemes de conducta en els gossos en cap cas estan determinats per la raça, sinó per la mala educació rebuda pels seus responsables o per les circumstàncies que hagi viscut el mateix animal”.

Justament, Paredes va col·laborar en 2019 amb la campanya #NoSomosPeligrosos de la Fundació FAADA, en la qual ja es demanava una modificació de la Llei de Gossos Potencialment Perillosos en ser una llei ‘injusta i ineficaç’. “Proposàvem la fi de les races de PPP perquè es valorés la conducta de l’animal de manera individual. Plantejàvem unes proves conjuntes en què examinàvem als responsables i als seus gossos. Si aconseguim que es pugui avaluar tant el maneig que tenen els responsables, com el comportament individual de l’animal estarem davant d’una llei més justa”, afirma l’especialista en modificació de conducta canina.

Es valorarà la conducta de l’animal de manera individual

Aina Parets recorda que molta gent s’oblida que la paraula potencialment fa referència a ‘en potència, no de fet’, de manera que amb aquesta definició qualsevol gos pot ser perillós en el moment en què té dents. “Un gos potencialment perillós pot ser qualsevol gos que pugui mossegar o causar algun tipus de lesió, ara bé, un gos perillós dependrà del comportament particular de cada animal i del comportament que tingui el seu guia o responsable”, aclareix.

A més, l’avantprojecte de llei que presentarà el Govern al maig preveu que els gossos que necessitin algun maneig particular s’han d’educar amb tècniques de millora de comportament perquè deixin de ser perillosos. “Per a les situacions en què un gos necessita un maneig especial, una reinserció o una reeducació, hi ha persones molt vàlides i preparades que porten molts anys treballant en modificació de conducta animal de forma amable”, detalla l’advocada.

Sobre qui seran els nous Gossos Potencialment Perillosos amb la modificació de la llei, Aina Parets explica que “Des de FAADA proposàvem que els GPP havien de designar-se a partir de proves conductuals, com ja fan en altres països a través d’exàmens de sociabilitat per estadis o nivells en què els gossos poden demostrar el seu maneig i capacitat d’interacció social. Amb aquest mètode ens basaríem sempre en el comportament individual de cada animal per poder establir, en el cas que fos necessari, que un gos pot arribar a ser potencialment perillós”.

Per tant, la modificació de la Llei 50/99 serà una llei més justa i eficaç que al seu torn reduirà el nombre de cans que formaran part de la llista de gossos potencialment perillosos a Espanya. “Disminuiran els GPP d’algunes races, però també és veritat que altres gossos que actualment no són valorats com GPP podran formar part d’aquesta llista. La part positiva d’aquest canvi de normativa és que tot responsable haurà de preocupar-se més per saber amb quin tipus d’animal conviu i haurà de treballar més en favor de la seva conducta. Per tant, a la llarga el nombre de GPP serà molt inferior a l’actual, perquè la gent serà més conscient a l’hora de viure amb un gos i es preocuparà més per la seva educació”.

El director general de Drets dels Animals proposa la inclusió d’un sistema de videovigilància en els laboratoris d’experimentació animal

Després dels fets ocorreguts en Vivotecnia, el director general de Drets dels Animals, Sergio García Torres, ha ofert una roda de premsa per informar sobre una proposta per millorar els estàndards de benestar i protecció animal entorn de l’experimentació amb animals des del Ministeri de Drets Socials.

“Des de la Direcció General de Drets dels Animals anunciem que hem proposat la inclusió d’un sistema de videovigilància en tots els laboratoris d’experimentació del nostre país, una mesura que ja s’ha aprovat per als escorxadors i que entenem que ara és necessària per garantir que casos com els de Vivotecnia no es puguin tornar a repetir”, ha explicat Sergio García Torres.

“L’objectiu d’aquesta mesura és dotar d’eines a l’autoritat competent en les instal·lacions de laboratoris que experimenten amb animals, perquè puguin valorar el tracte a aquests, no només en el moment temporal concret de la inspecció, sinó tenint accés als enregistraments que s’emmagatzemaran i capturaran amb un sistema de videovigilància”, ha detallat el director general.

“Hem proposat també una taula de treball amb el Ministeri d’Universitats, el Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Ministeri d’Agricultura i Ramaderia, per revisar tots els procediments i la normativa per avançar en els criteris que la norma ja ens marca, que és reduir el tipus d’experiments amb animals, el nombre d’animals utilitzats en ells i per avançar també en noves vies de treball alternatiu a l’experimentació amb animals, a l’estrictament necessari”, afegeix l’activista polític.

D’altra banda, Sergio García ha assegurat que “la Comunitat de Madrid va comprometre’s que a partir del dilluns es procediria a establir un mecanisme de valoració veterinària i biosanitària dels animals de Vivotecnia, els quals es reubicarien en centres de protecció animal. Avui dia, no coneixem el nombre d’animals que es troben dins de laboratori, ni el seu estat de salut, ni el pla de protecció que la Comunitat de Madrid establirà. El que sabem és que una setmana després de conèixer els fets, els animals segueixen en el seu interior i no coneixem els detalls del seu estat”.

“Entenem que això pot ser un cas aïllat, així ho desitgem. Però entenem també que per a garantir el compliment de la normativa en matèria de benestar animal, en aquests centres hem d’avançar en la millora dels protocols i en els procediments de fiscalització i control dels centres on s’experimenta amb animals”, ha comunicat.

“Martin Luther King deia que el preocupant no és la perversitat dels malvats, sinó la indiferència dels bons. No ens podem permetre perdre els nostres valors com a societat, caient en la indiferència davant el patiment dels altres. És per aquest motiu pel qual la iniciativa que presentem avui no és de caràcter finalista, sinó que és un primer pas en un camí que ens faci millors com a societat i millors com a persones en el tracte cap a altres éssers que estan sotmesos, entre cas, a la nostra tutela”, ha declarat el director general de Drets dels Animals.

“Els animals deixaran de ser coses i passaran a ser éssers que senten”

Sergio García Torres, durant la seva compareixença, també ha anunciat que “el dimarts vinent es portarà a la votació al congrés dels diputats la presa en consideració de la proposició de llei relativa a la modificació del Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals. Aquesta modificació de Codi Civil, en resum, ha de determinar que els animals deixaran de ser coses i passaran a ser éssers sensibles”.

“Aquesta iniciativa ha estat treballada per part de Ministeri de Justícia i del Ministeri de Drets Socials, en col·laboració més amb un gran nombre de col·laboradors jurídics, i ara, el Congrés prendrà en consideració i, sens dubte, millorarà el text proposat d’aquesta Proposició de Llei que ara inicia el seu camí per a la presa en consideració del dimarts vinent”, ha conclòs.