Arxiu d'etiquetes per: Eleccions

Què diuen els programes electorals de les eleccions municipals 2023 a Barcelona sobre la protecció dels drets i el benestar dels animals?

Analitzem amb visió animalista els programes dels principals candidats i candidates que es presenten a les eleccions municipals 2023 de Barcelona.

El 28 de maig se celebraran les eleccions municipals 2023 a Barcelona i ja es coneixen totes les candidatures a l’alcaldia, així com els seus programes electorals. Vols saber que diuen els programes sobre la protecció dels drets i el benestar dels animals? T’ho expliquem en aquesta publicació!

Barcelona En Comú- BComú (Ada Colau)

El grup municipal de l’actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ofereix un espai exclusiu al seu programa electoral que fa referència al “Drets dels Animals”. A aquest apartat s’especifiquen fins a set punts diferents en relació amb la protecció i el benestar dels animals a la ciutat:

 1. Promoure la tinença responsable d’animals mitjançant campanyes de sensibilització, promoció d’adopcions, reforçant la col·laboració amb entitats en programes per permetre que persones sense llar o amb problemes de salut mental convisquin amb els seus gossos i gats, proposant l’adhesió al programa Viopet i finalitzant la construcció del nou CAACB.
 2. Educar per protegir tots els éssers vius. El grup polític recomana crear una xarxa de proximitat de cases d’acollida temporal per a gossos i gats, més formació en drets dels animals de les persones treballadores de l’Ajuntament i la implementació de programes a les escoles per la tinença responsable.
 3. Promoure un nou model de Zoo alternatiu i treballar per la conservació i la recuperació d’espècies autòctones en perill d’extinció, en la recerca científica, en la protecció de la natura i en l’educació ambiental.
 4. Cuidar els gats. Cal repensar el model, els recursos destinats, les condicions dels espais i la integració dels gats de colònia a la realitat urbana. Davant d’aquesta situació el que proposen és augmentar els recursos per a les protectores i gestores de les colònies felines i crear un circuit de colònies reforçant les campanyes d’esterilització i control sanitari per garantir la reducció de malalties i sobrepoblacions amb el mètode CER (captura, esterilització i retorn).
 5. Protegir la fauna urbana. Ada Colau vol defensar el control dels animals amb què compartim la ciutat de Barcelona amb mètodes ètics. Per aconseguir-ho suggereix mesures innovadores, més recursos, més persones especialitzades, més informació ciutadana i controls més efectius i ètics.
 6. Treballar pel benestar dels animals de família. El Grup Municipal ofereix el seu compromís de continuar avançant pel benestar dels gossos, en l’erradicació del maltractament i l’abandonament, i en transformar i ampliar els espais de lleure. Per aquest motiu proposen accions com l’estudi d’una segona platja per a gossos o la millora de l’accés de les persones amb els seus animals de companyia a edificis municipals i al transport públic.
 7. Avançar cap a un model de festes populars amigues dels animals. El grup considera necessari avançar cap a un model de festes populars respectuós i empàtic, que aposti per la pirotècnia de més lluminositat i de menor impacte acústic i que delimiti els usos indiscriminats de la pirotècnia no-professional, limitant i assenyalant els dies, horaris i/o espais d’utilització.

Programa electoral complet de Barcelona En Comú

Partit dels Socialistes de Catalunya- PSC (Jaume Collboni)

El partit socialista, amb Jaume Collboni com a candidat a l’alcaldia, descriu les seves propostes sobre drets i benestar animal al punt “2.4. Energia i Medi Ambient” i més concretament al punt “2.4.5. Biodiversitat i renaturalització de la ciutat”.

El PSC recull al seu programa la importància de defensar un nou model de Zoo que només comptarà amb espècies amenaçades i diverses de les espècies que ara hi viuen i no seran substituïdes quan morin. Per als socialistes el Zoo té no només una funció social d’educació ambiental sinó que també compleix una funció ambiental en preservar la fauna amenaçada i contribuir en la reintroducció de fauna autòctona en els hàbitats on han desaparegut o estan en perill d’extinció.

El grup municipal de Jaume Collboni es compromet a mantenir adequadament, i millorar quan sigui possible, les 114 àrees per a gossos existents, i elaborarem un catàleg específic que defineixi el tipus de mobiliari específic per aquestes àrees per evitar lesions o ferides pel seu ús. A més vol implementar les 109 Zones d’Ús Compartit (ZUC) aprovades per tal que estiguin funcionant a finals de 2023.

El Partit dels Socialistes de Catalunya també recull al seu programa la construcció del nou CAACB al costat del Cementiri de Collserola, treballar per una tinença responsable d’animals oferint cursos per a les persones tenidores de gos i impulsar campanyes de benestar animal, promovent l’adopció i contra l’abandonament.

Programa electoral complet del PSC

Esquerra Republicana Barcelona- ERC (Ernest Maragall)

ERC també inclou en el seu programa electoral un apartat concret pels animals anomenat “Drets i benestar animal” que el podem trobar al punt 2: Dignitat per a tothom. El grup d’Ernest Maragall ofereix nombroses propostes distribuïdes en cinc temes diferents:

 1. Una Barcelona que té cura dels animals. Entre les diferents propostes d’aquest punt destaquen la creació d’una regidoria de drets i benestar dels animals, amb la funció d’impulsar les polítiques de protecció animal i l’elaboració d’un nou projecte d’àrees d’esbarjo per a gossos d’àmbit de la ciutat amb l’objectiu de garantir que els gossos gaudeixen d’espais adequats per al seu benestar i seguretat.
 2. Els animals, part de la família. El grup d’esquerra promet accions com l’accés dels animals de companyia als centres d’acollida per a dones víctimes de la violència masclista, la creació d’un programa d’ajuda per a persones en una situació temporal o permanent de necessitat que els impedeixi garantir la cura adequada dels animals que són membres de la seva família o la creació d’un servei d’acollida per a aquells animals de companyia que perden el seu propietari, entre altres propostes.
 3. Tinença responsable d’animals de companyia. En aquest punt, per exemple, es comprometen a promoure campanyes que promoguin, des d’una perspectiva cívica, els drets dels animals i els deures dels seus amos. També altres aspectes com el foment a la inspecció per part de la policia local i el comís, si escau, dels animals de companyia que viuen en condicions inadequades de benestar, insalubritat o maltractament.
 4. Animals de companyia abandonats i equipaments d’acollida. Dins aquest apartat destaquem que ERC promet disposar d’un refugi d’animals de companyia propi o mancomunat que garantirà un servei adequat tant als animals com a les persones. A més, procuraran que es mantinguin les mesures de sacrifici zero sense moratòries i només les permetran en els casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal, com obliga la Llei de protecció dels animals.
 5. Animals Urbans. Per acabar, Esquerra Republicana Barcelona pretén avançar cap a un model de gestió dels animals urbans, com els gats de colònies, els senglars o els coloms, centrat en el benestar que tingui en compte totes les parts afectades, basat en les polítiques d’eficàcia provada menys lesives per als animals.

Programa electoral complet d’ERC

Trias per Barcelona- TriasxBCN (Xavier Trias)

El grup ‘Trias per Barcelona’, encapçalat per Xavier Trias i que representa Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Barcelona, fa referència als animals a les primeres pàgines del seu programa electoral i més concretament a l’apartat “Per una Barcelona Cívica i Segura”, “La Barcelona líder en el Benestar Animal”.

TriasxBCN ofereix un total de 25 propostes per “a una ciutat que protegeix els animals”. Els resumim:

 1. Potenciarem i reorganitzarem l’Oficina de Protecció dels Animals.
 2. Impulsarem noves iniciatives i campanyes de sensibilització i educació amb l’objectiu d’assolir l’abandonament zero.
 3. Construirem i posarem en funcionament el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia als terrenys del parc de Collserola.
 4. Revisarem l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals per tal d’impulsar la seva adequació amb el màxim consens polític i social.
 5. Preveurem línies d’ajut o bonificacions per a propietaris d’animals de companyia en situació de vulnerabilitat.
 6. Posarem en marxa protocols i guies administratives per intervenir en situacions d’emergència en què els animals quedin desemparats per motius no previstos per la normativa.
 7. Potenciarem el programa de gestió de colònies de gats urbans.
 8. Estudiarem l’ampliació de les zones d’esbarjo per a gossos i dels seus horaris d’ús.
 9. Estudiarem la possible ampliació dels espais d’esbarjo dels gossos a les zones de platja de la Ciutat.
 10. Estudiarem l’ampliació de les condicions d’accés d’animals de companyia a tots els transports públics.
 11. Promourem l’accessibilitat dels animals de companyia als espais de titularitat municipal, com les OAC.
 12. Millorarem les condicions en les quals es presten els serveis de seguretat amb gossos al transport públic, especialment al metro.
 13. Estudiarem la introducció de mètodes de gestió ètica per tal de controlar el creixement de la població de senglars.
 14. Portarem a terme el desplegament del nou model de zoològic de manera dialogada i consensuada amb tots els actors.
 15. Posarem fi a l’explotació d’animals per part de grups organitzats.
 16. Fomentarem mesures de conservació de la biodiversitat urbana.
 17. Establirem protocols per garantir el benestar animal durant la celebració de festes populars
 18. Es vetllarà per evitar la instal·lació de centres d’investigació animal a la ciutat.
 19. Crearem el mapa de la biodiversitat de Barcelona i els seus entorns.
 20. Establirem l’obligatorietat d’identificar els animals morts que es trobin a la via pública.
 21. Estudiarem la implementació d’aplicacions informàtiques perquè la Guàrdia Urbana pugui dur a terme la identificació d’animals mitjançant la lectura de microxips.
 22. Estudiarem la posada en marxa de programes d’acompanyament dirigits a la gent gran i a les dones víctimes d’agressions masclistes, amb la utilització dels animals de companyia.
 23. Treballarem juntament amb professionals del sector perquè les persones amb animals de companyia puguin accedir a pisos de lloguer.
 24. Estudiarem la posada en marxa d’una eina digital que permeti crear interacció entre col·lectius vulnerables i animals de companyia.
 25. Impulsarem l’establiment de programes d’acompanyament de pacients d’hospitals per part dels seus animals de companyia.

Programa electoral complet de TriasxBCN

Partit Popular- PP (Daniel Sirera)

El Partit Popular recull al seu programa electoral un total de 50 compromisos del seu projecte sota el nom ‘Recupera Barcelona’. Justament el darrer d’aquests punts, el número 50, és el que fa referència als drets i la protecció dels animals:

“Animales de compañía. Barcelona será una ciudad amable con las mascotas, buscando la convivencia plena entre personas y animales. Fomentaremos la tenencia responsable y los nuevos planes urbanísticos tendrán en cuenta la inclusión de los animales”.

Programa electoral complet del PP

Candidatura d’Unitat Popular- CUP (Basha Changue)

La CUP, sota el lema ‘Construïm l’alternativa necessària’, es presenta a les eleccions municipals 2023 amb Basha Changue com a cap de llista. La Candidatura d’Unitat Popular, a l’apartat ‘Vida Comunitària i Drets’, descriu les seves propostes sobre els ‘Drets dels animals no humans”. Les resumim:

– Traslladar i millorar les instal·lacions del CAACB.

– Implementar programes de suport solidari amb animals de companyia.

– Obrir espais descentralitzats d’adopció felina (gateres de Barcelona) en ubicacions cèntriques i diferenciades del futur CAACB, gestionades públicament i amb convenis de col·laboració amb les entitats animalistes

– Elaborar programes educatius i formatius per ser impartits en escoles que fomentin el respecte i l’empatia cap als animals.

– Fer formularis oficials per presentar denúncies en cas de possible incompliment de la Llei de protecció dels animals o de l’Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d’animals.

– Tancar la unitat canina de la Guàrdia Urbana i posar fi a qualsevol ús de gossos per part de la policia o les empreses privades de seguretat a la ciutat.

– Crear la figura de la defensora de l’animal per assistir legalment persones que vegin vulnerats els seus drets amb relació als animals per part de l’Administració.

– Fundar una clínica veterinària pública, amb preus populars i raonables, i que sigui gratuïta per a les persones de Barcelona que per la seva situació econòmica, laboral o d’exclusió social no puguin fer front a les despeses relacionades amb els seus animals.

– Crear el carnet d’adoptant per afavorir les adopcions i que les persones adoptants es puguin beneficiar de descomptes en botigues i en les atencions als seus animals.

– Introduir incentius fiscals i ajuts per als comerços i botigues que formin part de la xarxa solidària amb el carnet d’adoptant.

-Elaborar i posar en marxa un protocol d’actuació i de coordinació entre els serveis socials (tant de caràcter municipal, com autonòmic i estatal) i les entitats animalistes per garantir la seguretat i el benestar dels animals que estan a càrrec de les persones ateses per aquests serveis en els casos que requereixin tractament fora del seu domicili o una hospitalització.

– Promoure l’esterilització dels coloms amb anticonceptius i acabar amb la pràctica de la mort massiva com a forma de control de la població.

Programa electoral complet de la CUP

Valents (Eva Parera)

Valents, amb el lema ‘Reconstruir Barcelona’, vol arribar a l’alcaldia amb la seva candidata Eva Parera. Pel que fa a la protecció i benestar dels animals, aquest grup polític proposa un total de sis mesures dins del tema 5 del seu programa: ‘Movilidad, Medio Ambiente y Limpieza”:

-Treballarem por un model de Zoo que prioritzi la protecció d’espècies en perill d’extinció, la investigació i la divulgació científica.

-Obrirem el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona a un nou entorn natural que pugui acollir més animals i puguin tenir una atenció més personalitzada.

-Impulsarem un programa específic d’adopció de gossos i gats enfocada a les persones més grans, com a mètode per combatre la soledat.

-Treballarem per la creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos de forma consensuada amb veïns i entitats.

-Controlarem les plagues de rates, paneroles i mosquits que en els darrers anys han proliferat a diferents llocs de la ciutat.

-Impulsarem campanyes en contra del maltractament animal per a sensibilitzar a la població.

Programa electoral complet de Valents

Ciutadans- Cs (Anna Grau)

Anna Grau és la nova candidata de Ciutadans per a les eleccions municipals 2023 de Barcelona. El seu programa electoral, sota el títol ‘Por ti. Por Barcelona”encara no ha estat publicat. Així i tot, el grup taronja no ha fet referència als animals a cap de les seves intervencions públiques ni a les xarxes socials al llarg de la seva campanya.

VOX (Gonzalo de Oro-Pulido)

El candidat per a l’alcaldia de Barcelona de VOX és Gonzalo de Oro-Pulido. Sota el lema ‘Cuida Barcelona, cuida lo tuyo’, el partit polític d’extrema dreta no contempla res sobre la protecció i els drets dels animals al seu programa electoral.

Programa electoral complet de VOX

Barcelona Ets Tu (Daniel Vosseler)

Daniel Vosseler és fundador i candidat de la formació ‘Barcelona Ets Tu’, creada el 2019. Aquest grup jove sí que fa referència a la protecció i els drets dels animals al seu programa electoral, on especifiquen dins l’apartat ‘Ciutat Animal Friendly’ que plantejaran “grans espais per a l’oci i benestar animal” i aplicaran “una política rigorosa amb les persones que maltractin els animals”, penalitzant també a les persones que “embruten la ciutat”.

Programa electoral complet de Barcelona Ets Tu

Partit Animalista amb el Medi Ambient- PACMA (Iván Guijarro)

Iván Guijarro és el cap de llista dels animalistes. Educador caní i activista pels drets dels animals des de fa 20 anys, Guijarro vol una Barcelona que estigui a l’avantguarda mundial en protecció animal i mediambiental.

El PACMA aposta per nombroses mesures de defensa i protecció animal al seu programa. Aquestes són les propostes més rellevants:

-Creació d’una Unitat de Protecció Animal a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
-Tancament i reconversió del zoològic en un centre de recuperació d’animals.
-Adaptació de La Monumental en Santuari de Gats, centre cultural i d’estudis etològics.
-Guarderies canines municipals. Programes d’Educació Canina. Millora dels espais d’ús compartit: parcs canins, platges, zones verdes, etc.
-Gestió de l’aigua responsable. Horts urbans i «verdificació» de la ciutat.
-Urbanisme empàtic: més accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, persones grans, amb infants i/o animals.
-Augment d’ajudes socials i garantia d’accés a l’habitatge sense discriminació per tenir animals.

Programa electoral complet del PACMA

Quines són les propostes de protecció animal dels partits polítics per a les eleccions al Parlament de Catalunya?

Analitzem amb visió animalista els programes dels principals partits polítics de les eleccions al Parlament de Catalunya mitjançant una infografia publicada per l’organització AnimaNaturalis.  

Segons les dades compartides per AnimaNaturalis, els partits polítics que més compromís ofereixen en matèria animalista són En Comú Podem i la CUP, almenys això és el que indiquen els seus programes electorals. En canvi, el Partit Nacionalista de Catalunya, el PP i el PDCAT són els grups polítics que menys propostes de protecció animal ofereixen.

Lamentablement, aquest any no existeix un vot exclusiu pels animalistes, ja que el PACMA no ha pogut recollir els avals necessaris per presentar-se a les eleccions del proper 14 de febrer. Per aquest motiu, és molt important que totes aquelles persones defensores dels drets dels animals coneguin què diu cada partit polític en el seu programa sobre els diferents temes que aborden la defensa i protecció animal.

gràfic Animanaturalis

Font: AnimaNaturalis

A partir d’aquesta infografia elaborada per la directora d’AnimaNaturalis, Aïda Gascón, analitzem els programes electorals dels diferents partits polítics i el seu grau d’implicació en les propostes de defensa i protecció animal per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer.

En Comú Podem

Aquest partit polític ofereix el programa electoral més compromès de tots en favor dels drets dels animals. Concretament, el punt 2.5.7 del seu programa rep el nom de “Defensa i protecció dels animals”.

En aquesta secció, En Comú Podem proposa l’erradicació dels zoos, dels espectacles amb animals, la ramaderia intensiva, la caça esportiva i la compravenda d’animals. A més, segons el seu programa, volen acabar amb la tauromàquia i garantir la protecció dels animals, defensar els seus drets, controlar la caça sota criteris de sostenibilitat i protecció de la vida dels animals i els drets de les persones no caçadores.

Per tant, seguint la infografia elaborada per AnimaNaturalis, aquest grup polític conté una secció específica sobre els animals on es compromet a:

-Prohibir l’exposició o venda d’animals a les botigues.

-Prohibir la compravenda d’animals de companyia.

-Endurir les penes per abandonament i violència cap als animals de companyia.

-Incrementar recursos per a la gestió dels animals sense llar.

-Fomentar l’esterilització dels animals de companyia.

-Prohibir els correbous i/o revisar la llei que els regula.

-Fi de la cria i espectacles de dofins a parc aquàtics.

-Reconversió dels zoològics.

-Prohibir la caça recreativa.

-Recerca de mètodes alternatius al sacrifici d’animals silvestres.

-Relacionar l’emergència climàtica amb la ramaderia.

-Millorar el benestar dels animals de granja.

CUP-Candidatura d’Unitat Popular

La Candidatura d’Unitat Popular també compta amb una secció dedicada exclusivament als animals anomenada “Drets dels animals” al punt 2.3.11 del seu programa. En aquesta secció, la CUP indica que “La defensa dels drets dels animals no humans s’ha d’entendre i materialitzar en el respecte cap a una vida sense dolor, eliminar la mort i el patiment injustificables”.

D’acord amb la il·lustració d’AnimaNaturalis, la CUP es compromet a:

-Actualitzar la Llei de protecció animal de Catalunya.

-Prohibir l’exposició o venda d’animals a les botigues.

-Prohibir la compravenda d’animals de companyia.

-Incrementar recursos per a la gestió dels animals sense llar.

-Prohibir els correbous i/o revisar la llei que els regula.

-Fi de la cria i espectacles de dofins a parc aquàtics.

-Reconversió dels zoològics.

-Prohibir la caça recreativa.

-Recerca de mètodes alternatius al sacrifici d’animals silvestres.

-Crear una base de dades de persones condemnades per maltractament animal.

-Millorar el benestar dels animals de granja.

ERC-Esquerra Republicana de Catalunya

El punt número 5 del programa d’Esquerra Republicana de Catalunya rep el nom de “Una república que protegeixi els drets dels animals”, on es comprometen a “dissenyar una societat amb una escala de valors diferents, respectuosa amb els animals de companyia, de granja i salvatges, en entorns rurals i urbans. Les catalanes i els catalans volem un país que respecti els drets d’aquells que no es poden defensar, els animals, als quals s’ha de procurar una vida digna de benestar i en les condicions suficients per tal que es puguin desenvolupar amb autonomia”.

Així, observant la infografia elaborada per AnimaNaturalis, ERC es compromet a:

-Actualitzar la Llei de protecció animal de Catalunya.

-Incrementar recursos per a la gestió dels animals sense llar.

-Fomentar l’esterilització dels animals de companyia.

A més, Esquerra Republicana de Catalunya menciona al seu programa:

-La relació entre emergència climàtica i ramaderia.

-Millorar el benestar dels animals de granja.

Ciutadans

Ciutadans dedica l’apartat 6.5 del seu programa anomenat “Animals de companyia, membres més de les nostres famílies” a diferents mesures de defensa animal on detallen que:

-Aprovarem una nova Llei Integral de Protecció i Benestar Animal que posi a Catalunya a l’avantguarda en humanitat i cures.

-Elevarem les sancions per abandonament i violència cap als animals de companyia per acabar amb d’impunitat.

-Establirem un sistema d’adopció animal unificat que faciliti i promogui l’adopció dels animals de companyia, prioritzant l’acolliment familiar.

-Establirem ajudes de fins al 100% dels costos associats a l’adopció dels animals de companyia.

-Implantarem un Document d’Identificació Animal amb un codi únic per a cada animal de companyia.

-Estudiarem fórmules per a la incorporació dels serveis veterinaris al Sistema Integrat de Salut de Catalunya.

-Facilitarem que els animals de companyia puguin estar amb nosaltres a tots els àmbits.

-Disposarem que els instruments de plantejament urbanístic prevegin la dotació d’espais d’esplai per animals de companyia.

-Posarem fi a la cria en captivitat i els espectacles recreatius dels dofins i altres cetacis als parcs aquàtics de Catalunya.

PSC- Partit dels Socialistes de Catalunya

El programa electoral del PSC inclou un apartat que rep el nom de “Biodiversitat, espais i recursos naturals i drets dels animals” on destaca la proposta de crear una Direcció General de Protecció i Benestar animal de Catalunya. Donant un cop d’ull a la infografia d’AnimaNaturalis podem dir que el PSC es compromet a:

-Actualitzar la Llei de protecció animal de Catalunya.

-Prohibir l’exposició o venda d’animals a les botigues.

-Endurir les penes d’abandonament i violència cap als animals de companyia.

-Incrementar recursos per a la gestió dels animals sense llar.

-Crear una base de dades de persones condemnades per maltractament animal.

JUNTSXCAT- Junts Per Catalunya

Aquest partit polític té una secció específica anomenada “Protecció dels Animals” on diuen que:

-Donarem l’impuls legislatiu que aprofundeixi i ampliï, de manera coherent, el cos normatiu sobre protecció i defensa dels animals.

-Modificarem la Llei de protecció dels animals per garantir la convivència responsable en harmonia amb l’ésser humà; i n’aprovarem el Reglament.

-Adoptarem accions preventives d’educació i sensibilització, així com un reforçament de les mesures de vigilància i sancionadores que garanteixin el compliment estricte de la legislació.

-Treballarem pel desenvolupament de mesures de detecció i erradicació de qualsevol tipus de violència envers els animals i les persones −quan el maltractament animal es constitueixi com a mitjà de violència o coacció cap a les persones, i específicament en supòsits de violència de gènere i en l’àmbit familiar−.

-Es revisarà el quadre normatiu sobre les activitats públiques i espectacles amb animals, per tal que la celebració d’aquests esdeveniments no suposin patiment o maltractament animal.

-Treballarem en altres mecanismes alternatius de control de fauna per tal d’aconseguir l’equilibri entre activitat econòmica i els valors associats a la preservació de la natura i els animals.

-Vetllarem pel respecte responsable als animals de companyia.

PCN/ PP/ PDCAT

Aquests tres partits polítics no aposten per la protecció i defensa dels drets dels animals, o això és almenys el que reflecteixen els seus programes. Tan sols s’esmenta de puntetes algun comentari relacionat amb temàtiques animalistes. D’acord amb la infografia publicada per AnimaNaturalis:

-El PP estaria disposat a incrementar els recursos per a la gestió dels animals sense llar.

-El PNC proposaria una millora en el benestar dels animals de granja.

-El PDCAT aposta per potenciar el sector ramader sota criteris de benestar animal.

Eleccions 21D: Catalunya en Comú i la CUP, els únics partits que aposten per la defensa dels animals en el seu programa electoral

 

Els partits tradicionals es juguen molt de cara a les eleccions del 21 de Desembre. La  immediatesa amb què han estat convocats els comicis ha obligat els partits a definir els programes electorals en poc temps. Sigui pel context o bé per les preferències polítiques, les diferències entre uns i altres en la protecció dels animals és molt gran. Analitzem les propostes de cada organització en matèria animalista.

La CUP i Catalunya en Comú representen l’aposta més ambiciosa al respecte. Tots dos s’han decidit per mesures elaborades en la regulació de pràctiques com la caça i la venda d’animals. A més, desenvolupen apartats específics en el programa dedicats a les problemàtiques relacionades amb el món animal.

En el cas de la CUP, una de les idees més trencadores ha estat ‘la prohibició de zoos’. Volen aprofitar aquests espais i substituir-los per ‘centres de recuperació de fauna, santuaris, centres d’acollida i adopció dels animals’. En el cas de la caça, defensen ‘la seva eliminació per lleure, excepte en casos de sobrepoblació d’espècies, degudament acreditada pels organismes corresponents’, afirma el seu programa.

El partit de l’esquerra independentista també es mostra favorable a ‘la municipalització del servei de rescat, acollida i recollida d’animals perduts’. Ho veuen diferent els Comuns, que són més partidaris d’una gestió de la qüestió via Generalitat. Tots dos coincideixen, això sí, en que cal un increment de recursos en aquesta partida.

Catalunya en Comú aposta per recuperar sobirania i reobrir el front contra la tauromàquia. La llei aprovada pel parlament, que la prohibia, va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional el 2016. La formació liderada per Xavier Domènech també demanarà la obligatorietat dels xips en animals i augmentar els recursos en els centres d’acollida d’animals. A més, els comuns regularien, si s’apliqués el seu programa, la situació dels animals que acompanyen professionals en la seva feina, com la policia.

El Partit Socialista de Catalunya s’ha limitat a una proclama i a una única proposta. La proclama: considerar els animals éssers vius dotats de sensibilitat. La mesura: la creació de campanyes per conscienciar els ciutadans de què cal respectar els animals.

La resta de partits no ha desenvolupat gaire aquest apartat en el seu programa. Per exemple, Esquerra Republicana i Junts Per Catalunya hi han dedicat una única frase. Els republicans s’han limitat a dir que afavoriran “la Protecció dels animals de manera que no es permetin situacions de maltractament i patiment”. Junts per Catalunya, per la seva part, només han mencionat com a objectiu “consolidar i avançar en matèria de protecció dels animals”. Més enllà d’això, cap altre referència.  

El Partit Popular no menciona la paraula animal cap vegada. Tampoc ha elaborat cap proposta en aquesta línia.

El cas més alarmant pels defensors dels animals és el del Ciutadans. El partit d’Inés Arrimadas no ha inclòs ni una sola mesura per combatre el maltractament animal. Tampoc cap declaració simbòlica que doni a entendre que el partit es mullarà en un futur per aquesta causa. Més bé al contrari. Des del partit taronja, la seva aposta és “abordar el problema de la superpoblació de la fauna salvatge”. Una formulació amb la que els defensors dels animals només hi estan d’acord sota una sèrie de premisses molt restrictives.

Les propostes dels partits amb representació parlamentària varia sensiblement entre diferents organitzacions. Altres partits sense representació parlamentària, com PACMA, han elaborat un programa més ampli i centrat específicament en la defensa dels animals.