Què diuen els programes electorals de les eleccions municipals 2023 a Barcelona sobre la protecció dels drets i el benestar dels animals?

Analitzem amb visió animalista els programes dels principals candidats i candidates que es presenten a les eleccions municipals 2023 de Barcelona.

El 28 de maig se celebraran les eleccions municipals 2023 a Barcelona i ja es coneixen totes les candidatures a l’alcaldia, així com els seus programes electorals. Vols saber que diuen els programes sobre la protecció dels drets i el benestar dels animals? T’ho expliquem en aquesta publicació!

Barcelona En Comú- BComú (Ada Colau)

El grup municipal de l’actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ofereix un espai exclusiu al seu programa electoral que fa referència al “Drets dels Animals”. A aquest apartat s’especifiquen fins a set punts diferents en relació amb la protecció i el benestar dels animals a la ciutat:

 1. Promoure la tinença responsable d’animals mitjançant campanyes de sensibilització, promoció d’adopcions, reforçant la col·laboració amb entitats en programes per permetre que persones sense llar o amb problemes de salut mental convisquin amb els seus gossos i gats, proposant l’adhesió al programa Viopet i finalitzant la construcció del nou CAACB.
 2. Educar per protegir tots els éssers vius. El grup polític recomana crear una xarxa de proximitat de cases d’acollida temporal per a gossos i gats, més formació en drets dels animals de les persones treballadores de l’Ajuntament i la implementació de programes a les escoles per la tinença responsable.
 3. Promoure un nou model de Zoo alternatiu i treballar per la conservació i la recuperació d’espècies autòctones en perill d’extinció, en la recerca científica, en la protecció de la natura i en l’educació ambiental.
 4. Cuidar els gats. Cal repensar el model, els recursos destinats, les condicions dels espais i la integració dels gats de colònia a la realitat urbana. Davant d’aquesta situació el que proposen és augmentar els recursos per a les protectores i gestores de les colònies felines i crear un circuit de colònies reforçant les campanyes d’esterilització i control sanitari per garantir la reducció de malalties i sobrepoblacions amb el mètode CER (captura, esterilització i retorn).
 5. Protegir la fauna urbana. Ada Colau vol defensar el control dels animals amb què compartim la ciutat de Barcelona amb mètodes ètics. Per aconseguir-ho suggereix mesures innovadores, més recursos, més persones especialitzades, més informació ciutadana i controls més efectius i ètics.
 6. Treballar pel benestar dels animals de família. El Grup Municipal ofereix el seu compromís de continuar avançant pel benestar dels gossos, en l’erradicació del maltractament i l’abandonament, i en transformar i ampliar els espais de lleure. Per aquest motiu proposen accions com l’estudi d’una segona platja per a gossos o la millora de l’accés de les persones amb els seus animals de companyia a edificis municipals i al transport públic.
 7. Avançar cap a un model de festes populars amigues dels animals. El grup considera necessari avançar cap a un model de festes populars respectuós i empàtic, que aposti per la pirotècnia de més lluminositat i de menor impacte acústic i que delimiti els usos indiscriminats de la pirotècnia no-professional, limitant i assenyalant els dies, horaris i/o espais d’utilització.

Programa electoral complet de Barcelona En Comú

Partit dels Socialistes de Catalunya- PSC (Jaume Collboni)

El partit socialista, amb Jaume Collboni com a candidat a l’alcaldia, descriu les seves propostes sobre drets i benestar animal al punt “2.4. Energia i Medi Ambient” i més concretament al punt “2.4.5. Biodiversitat i renaturalització de la ciutat”.

El PSC recull al seu programa la importància de defensar un nou model de Zoo que només comptarà amb espècies amenaçades i diverses de les espècies que ara hi viuen i no seran substituïdes quan morin. Per als socialistes el Zoo té no només una funció social d’educació ambiental sinó que també compleix una funció ambiental en preservar la fauna amenaçada i contribuir en la reintroducció de fauna autòctona en els hàbitats on han desaparegut o estan en perill d’extinció.

El grup municipal de Jaume Collboni es compromet a mantenir adequadament, i millorar quan sigui possible, les 114 àrees per a gossos existents, i elaborarem un catàleg específic que defineixi el tipus de mobiliari específic per aquestes àrees per evitar lesions o ferides pel seu ús. A més vol implementar les 109 Zones d’Ús Compartit (ZUC) aprovades per tal que estiguin funcionant a finals de 2023.

El Partit dels Socialistes de Catalunya també recull al seu programa la construcció del nou CAACB al costat del Cementiri de Collserola, treballar per una tinença responsable d’animals oferint cursos per a les persones tenidores de gos i impulsar campanyes de benestar animal, promovent l’adopció i contra l’abandonament.

Programa electoral complet del PSC

Esquerra Republicana Barcelona- ERC (Ernest Maragall)

ERC també inclou en el seu programa electoral un apartat concret pels animals anomenat “Drets i benestar animal” que el podem trobar al punt 2: Dignitat per a tothom. El grup d’Ernest Maragall ofereix nombroses propostes distribuïdes en cinc temes diferents:

 1. Una Barcelona que té cura dels animals. Entre les diferents propostes d’aquest punt destaquen la creació d’una regidoria de drets i benestar dels animals, amb la funció d’impulsar les polítiques de protecció animal i l’elaboració d’un nou projecte d’àrees d’esbarjo per a gossos d’àmbit de la ciutat amb l’objectiu de garantir que els gossos gaudeixen d’espais adequats per al seu benestar i seguretat.
 2. Els animals, part de la família. El grup d’esquerra promet accions com l’accés dels animals de companyia als centres d’acollida per a dones víctimes de la violència masclista, la creació d’un programa d’ajuda per a persones en una situació temporal o permanent de necessitat que els impedeixi garantir la cura adequada dels animals que són membres de la seva família o la creació d’un servei d’acollida per a aquells animals de companyia que perden el seu propietari, entre altres propostes.
 3. Tinença responsable d’animals de companyia. En aquest punt, per exemple, es comprometen a promoure campanyes que promoguin, des d’una perspectiva cívica, els drets dels animals i els deures dels seus amos. També altres aspectes com el foment a la inspecció per part de la policia local i el comís, si escau, dels animals de companyia que viuen en condicions inadequades de benestar, insalubritat o maltractament.
 4. Animals de companyia abandonats i equipaments d’acollida. Dins aquest apartat destaquem que ERC promet disposar d’un refugi d’animals de companyia propi o mancomunat que garantirà un servei adequat tant als animals com a les persones. A més, procuraran que es mantinguin les mesures de sacrifici zero sense moratòries i només les permetran en els casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal, com obliga la Llei de protecció dels animals.
 5. Animals Urbans. Per acabar, Esquerra Republicana Barcelona pretén avançar cap a un model de gestió dels animals urbans, com els gats de colònies, els senglars o els coloms, centrat en el benestar que tingui en compte totes les parts afectades, basat en les polítiques d’eficàcia provada menys lesives per als animals.

Programa electoral complet d’ERC

Trias per Barcelona- TriasxBCN (Xavier Trias)

El grup ‘Trias per Barcelona’, encapçalat per Xavier Trias i que representa Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Barcelona, fa referència als animals a les primeres pàgines del seu programa electoral i més concretament a l’apartat “Per una Barcelona Cívica i Segura”, “La Barcelona líder en el Benestar Animal”.

TriasxBCN ofereix un total de 25 propostes per “a una ciutat que protegeix els animals”. Els resumim:

 1. Potenciarem i reorganitzarem l’Oficina de Protecció dels Animals.
 2. Impulsarem noves iniciatives i campanyes de sensibilització i educació amb l’objectiu d’assolir l’abandonament zero.
 3. Construirem i posarem en funcionament el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia als terrenys del parc de Collserola.
 4. Revisarem l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals per tal d’impulsar la seva adequació amb el màxim consens polític i social.
 5. Preveurem línies d’ajut o bonificacions per a propietaris d’animals de companyia en situació de vulnerabilitat.
 6. Posarem en marxa protocols i guies administratives per intervenir en situacions d’emergència en què els animals quedin desemparats per motius no previstos per la normativa.
 7. Potenciarem el programa de gestió de colònies de gats urbans.
 8. Estudiarem l’ampliació de les zones d’esbarjo per a gossos i dels seus horaris d’ús.
 9. Estudiarem la possible ampliació dels espais d’esbarjo dels gossos a les zones de platja de la Ciutat.
 10. Estudiarem l’ampliació de les condicions d’accés d’animals de companyia a tots els transports públics.
 11. Promourem l’accessibilitat dels animals de companyia als espais de titularitat municipal, com les OAC.
 12. Millorarem les condicions en les quals es presten els serveis de seguretat amb gossos al transport públic, especialment al metro.
 13. Estudiarem la introducció de mètodes de gestió ètica per tal de controlar el creixement de la població de senglars.
 14. Portarem a terme el desplegament del nou model de zoològic de manera dialogada i consensuada amb tots els actors.
 15. Posarem fi a l’explotació d’animals per part de grups organitzats.
 16. Fomentarem mesures de conservació de la biodiversitat urbana.
 17. Establirem protocols per garantir el benestar animal durant la celebració de festes populars
 18. Es vetllarà per evitar la instal·lació de centres d’investigació animal a la ciutat.
 19. Crearem el mapa de la biodiversitat de Barcelona i els seus entorns.
 20. Establirem l’obligatorietat d’identificar els animals morts que es trobin a la via pública.
 21. Estudiarem la implementació d’aplicacions informàtiques perquè la Guàrdia Urbana pugui dur a terme la identificació d’animals mitjançant la lectura de microxips.
 22. Estudiarem la posada en marxa de programes d’acompanyament dirigits a la gent gran i a les dones víctimes d’agressions masclistes, amb la utilització dels animals de companyia.
 23. Treballarem juntament amb professionals del sector perquè les persones amb animals de companyia puguin accedir a pisos de lloguer.
 24. Estudiarem la posada en marxa d’una eina digital que permeti crear interacció entre col·lectius vulnerables i animals de companyia.
 25. Impulsarem l’establiment de programes d’acompanyament de pacients d’hospitals per part dels seus animals de companyia.

Programa electoral complet de TriasxBCN

Partit Popular- PP (Daniel Sirera)

El Partit Popular recull al seu programa electoral un total de 50 compromisos del seu projecte sota el nom ‘Recupera Barcelona’. Justament el darrer d’aquests punts, el número 50, és el que fa referència als drets i la protecció dels animals:

“Animales de compañía. Barcelona será una ciudad amable con las mascotas, buscando la convivencia plena entre personas y animales. Fomentaremos la tenencia responsable y los nuevos planes urbanísticos tendrán en cuenta la inclusión de los animales”.

Programa electoral complet del PP

Candidatura d’Unitat Popular- CUP (Basha Changue)

La CUP, sota el lema ‘Construïm l’alternativa necessària’, es presenta a les eleccions municipals 2023 amb Basha Changue com a cap de llista. La Candidatura d’Unitat Popular, a l’apartat ‘Vida Comunitària i Drets’, descriu les seves propostes sobre els ‘Drets dels animals no humans”. Les resumim:

– Traslladar i millorar les instal·lacions del CAACB.

– Implementar programes de suport solidari amb animals de companyia.

– Obrir espais descentralitzats d’adopció felina (gateres de Barcelona) en ubicacions cèntriques i diferenciades del futur CAACB, gestionades públicament i amb convenis de col·laboració amb les entitats animalistes

– Elaborar programes educatius i formatius per ser impartits en escoles que fomentin el respecte i l’empatia cap als animals.

– Fer formularis oficials per presentar denúncies en cas de possible incompliment de la Llei de protecció dels animals o de l’Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d’animals.

– Tancar la unitat canina de la Guàrdia Urbana i posar fi a qualsevol ús de gossos per part de la policia o les empreses privades de seguretat a la ciutat.

– Crear la figura de la defensora de l’animal per assistir legalment persones que vegin vulnerats els seus drets amb relació als animals per part de l’Administració.

– Fundar una clínica veterinària pública, amb preus populars i raonables, i que sigui gratuïta per a les persones de Barcelona que per la seva situació econòmica, laboral o d’exclusió social no puguin fer front a les despeses relacionades amb els seus animals.

– Crear el carnet d’adoptant per afavorir les adopcions i que les persones adoptants es puguin beneficiar de descomptes en botigues i en les atencions als seus animals.

– Introduir incentius fiscals i ajuts per als comerços i botigues que formin part de la xarxa solidària amb el carnet d’adoptant.

-Elaborar i posar en marxa un protocol d’actuació i de coordinació entre els serveis socials (tant de caràcter municipal, com autonòmic i estatal) i les entitats animalistes per garantir la seguretat i el benestar dels animals que estan a càrrec de les persones ateses per aquests serveis en els casos que requereixin tractament fora del seu domicili o una hospitalització.

– Promoure l’esterilització dels coloms amb anticonceptius i acabar amb la pràctica de la mort massiva com a forma de control de la població.

Programa electoral complet de la CUP

Valents (Eva Parera)

Valents, amb el lema ‘Reconstruir Barcelona’, vol arribar a l’alcaldia amb la seva candidata Eva Parera. Pel que fa a la protecció i benestar dels animals, aquest grup polític proposa un total de sis mesures dins del tema 5 del seu programa: ‘Movilidad, Medio Ambiente y Limpieza”:

-Treballarem por un model de Zoo que prioritzi la protecció d’espècies en perill d’extinció, la investigació i la divulgació científica.

-Obrirem el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona a un nou entorn natural que pugui acollir més animals i puguin tenir una atenció més personalitzada.

-Impulsarem un programa específic d’adopció de gossos i gats enfocada a les persones més grans, com a mètode per combatre la soledat.

-Treballarem per la creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos de forma consensuada amb veïns i entitats.

-Controlarem les plagues de rates, paneroles i mosquits que en els darrers anys han proliferat a diferents llocs de la ciutat.

-Impulsarem campanyes en contra del maltractament animal per a sensibilitzar a la població.

Programa electoral complet de Valents

Ciutadans- Cs (Anna Grau)

Anna Grau és la nova candidata de Ciutadans per a les eleccions municipals 2023 de Barcelona. El seu programa electoral, sota el títol ‘Por ti. Por Barcelona”encara no ha estat publicat. Així i tot, el grup taronja no ha fet referència als animals a cap de les seves intervencions públiques ni a les xarxes socials al llarg de la seva campanya.

VOX (Gonzalo de Oro-Pulido)

El candidat per a l’alcaldia de Barcelona de VOX és Gonzalo de Oro-Pulido. Sota el lema ‘Cuida Barcelona, cuida lo tuyo’, el partit polític d’extrema dreta no contempla res sobre la protecció i els drets dels animals al seu programa electoral.

Programa electoral complet de VOX

Barcelona Ets Tu (Daniel Vosseler)

Daniel Vosseler és fundador i candidat de la formació ‘Barcelona Ets Tu’, creada el 2019. Aquest grup jove sí que fa referència a la protecció i els drets dels animals al seu programa electoral, on especifiquen dins l’apartat ‘Ciutat Animal Friendly’ que plantejaran “grans espais per a l’oci i benestar animal” i aplicaran “una política rigorosa amb les persones que maltractin els animals”, penalitzant també a les persones que “embruten la ciutat”.

Programa electoral complet de Barcelona Ets Tu

Partit Animalista amb el Medi Ambient- PACMA (Iván Guijarro)

Iván Guijarro és el cap de llista dels animalistes. Educador caní i activista pels drets dels animals des de fa 20 anys, Guijarro vol una Barcelona que estigui a l’avantguarda mundial en protecció animal i mediambiental.

El PACMA aposta per nombroses mesures de defensa i protecció animal al seu programa. Aquestes són les propostes més rellevants:

-Creació d’una Unitat de Protecció Animal a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
-Tancament i reconversió del zoològic en un centre de recuperació d’animals.
-Adaptació de La Monumental en Santuari de Gats, centre cultural i d’estudis etològics.
-Guarderies canines municipals. Programes d’Educació Canina. Millora dels espais d’ús compartit: parcs canins, platges, zones verdes, etc.
-Gestió de l’aigua responsable. Horts urbans i «verdificació» de la ciutat.
-Urbanisme empàtic: més accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, persones grans, amb infants i/o animals.
-Augment d’ajudes socials i garantia d’accés a l’habitatge sense discriminació per tenir animals.

Programa electoral complet del PACMA

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *